Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz ProgeCAD Professional - základy

Kurz ProgeCAD Professional - základy

ProgeCAD Professional je špičkový CAD softvér, ktorý je určený pre 2D kreslenie a 3D modelovanie. Je určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechniku. ProgeCAD pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. Doplnok EasyArch automaticky vytvára z 2D prvkov 3D objekty na princípe BIM modelovania. Jednoduchou manipuláciou je možné editovať 3D model ako aj jeho 2D technickú dokumentáciu.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na PC

Termíny kurzov ProgeCAD Professional - základy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
20.07.2020
- 21.07.2020
Bratislava

31.08.2020
- 01.09.2020
Bratislava

12.10.2020
- 13.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia ProgeCAD Professional - základy
 • popis obrazovky, práca s menu, spôsob zadávania príkazov,
 • práca so súbormi, import a export súborov,
 • prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia kurzorov, farba obrazovky a pod.,
 • výber objektov, zadávanie súradníc a presných rozmerov,
 • pomocné funkcie pre presné metrické kreslenie- krok, raster, kolmo, polar, uchop, otras, tlč, modelp...
 • kresliace príkazy: bod, úsečka, krivka, elipsa, prsteň, polygón, ...
 • modifikačné príkazy: predĺž, orež, zoom, skos, zaobli, posuň, otoč...,
 • práca s hladinami,
 • práca s blokmi,
 • externé referencie,
 • text: vkladanie textu, písanie, vlastnosti textu,
 • vytváranie tabuliek,
 • šrafovanie,
 • kótovanie a nastavenie kót,
 • príprava výkresov na tlač,
 • praktické cvičenia pre tvorbu 2D výkresov.

Výstupné vedomosti: Prehľad o využívaní progeCAD Professional,orientovanie sa v grafickom prostredí, kreslení a editovaní objektov.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz ProgeCAD Professional - základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability