Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel 4 - expert

Kurz Excel 4 - expert

Kurz nadväzuje na kurz Excel pokročilý. Napriek jeho podobnej štruktúre ako predchádzajúci kurz, sú jeho témy preberané podrobnejšie. Tiež sa vyznačuje vyšším tempom vyučovania, preto je odporúčaný pre skúsených používateľov programu Excel, ktorá sa rýchlo orientujú v jeho prostredí.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie PC, pokročilé znalosti z programu Excel.

Termíny kurzov Excel 4 - expert
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
17.07.2020
- 17.07.2020
Bratislava

17.07.2020
- 17.07.2020
Online kurz s lektorom na živo

14.08.2020
- 14.08.2020
Bratislava

11.09.2020
- 11.09.2020
Bratislava

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel 4 - expert

  Vzorce a funkcie

 • Zopakovanie relatívnych, absolútnych a zmiešaných odkazov
 • Vzorce poľa
 • Vyhľadávacia funkcia VLOOKUP, HLOOKUP (s rozsahom, bez rozsahu)
 • Textové funkcie LEFT, MID, RIGHT, SUBSTITUTE, LEN, CONCATENATE a operátor „&“
 • Funkcia RANK.EQ a RANK.AVG
 • Logická hodnota TRUE, FALSE a jej využitie
 • Práca s údajmi

 • Názvy oblastí, ich správa a použitie vo funkciách
 • Vyhľadávanie údajov a nahrádzanie textových reťazcov
 • Nástroj text na stĺpce a odstránenie duplicít
 • Dynamické dopĺňanie
 • Použitie vzorcov v podmienenom formátovaní
 • Rozšírený filter a filtrovanie zložitých podmienok
 • Databázové funkcie DSUM, DAVERAGE, DGET a podobné
 • Overenie údajov

 • Možnosti overenia pomocou vzorcov
 • Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu pomocou funkcie OFFSET
 • Identifikácia nesprávneho údaju
 • Kontingenčné tabuľky

 • rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, filtrovanie a zoraďovanie, rýchly filter a časová os, formátovanie kontingenčnej tabuľky
 • Výpočet polí hodnôt rôznymi funkciami
 • Zoskupovanie
 • Kontingenčný graf
 • Zabezpečenie hárku

 • Zabezpečenie heslom
 • Vytvorenie kópie „iba na čítanie“
 • Zabezpečenie oblasti
 • Nastavenie VeryHidden
 • Formuláre

 • Použitie rôznych formulárových prvkov, spracovanie výstupu z formulárových prvkov
 • Nástroje na usporiadanie a rozmiestnenie formulárových prvkov
 • Funkcia CHOOSE
 • Makrá

 • Spustenie a nahranie makra, použitie relatívnych odkazov pri nahrávaní makra
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu ovláda Excel na vysokej úrovni, vie pracovať s pokročilými funkciami. Ovláda tiež formulárové prvky a dokáže nahrať a spustiť makro.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel 4 - expert:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability