Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel 3 - pokročilý

Kurz Excel 3 - pokročilý

Kurz je určený tým účastníkom, ktorí majú skúsenosti s MS Excel, vedia používať vzorce a poznajú menší počet funkcií. Účastníci kurzu sa oboznámia s ďalšími funkciami z rôznych kategórií. Naučia sa používať rôzne nástroje na prácu s dátovými tabuľkami a zabezpečiť si súbor pred neželanými úpravami inými používateľmi. Kontingenčným tabuľkám je venovaná väčšia pozornosť ako na kurze Excel Mierne pokročilý.

Minimálne vstupné vedomosti: Formátovanie buniek, práca so základnými vzorcami, odlišovanie relatívnych a absolútnych vzorcov, ovládanie základných funkcií (suma, priemer, počet, max, min), automatický filter, zoraďovanie, výhodou je aj znalosť základného použitia funkcií COUNTIF, SUMIF a IF.

Termíny kurzov Excel 3 - pokročilý
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
27.08.2020
- 28.08.2020
Bratislava

Cena kurzu: 120.00 / 144.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel 3 - pokročilý

  Vzorce a funkcie

 • zopakovanie relatívnych, absolútnych a zmiešaných odkazov
 • odkaz na bunky v iných hárkoch a zošitoch
 • vnorené funkcie
 • logické funkcie: IF, AND, OR, IFERROR, vnorené IF
 • zopakovanie funkcií SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS
 • textové funkcie: CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, FIND, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE
 • operátor &
 • vyhľadávacie funkcie: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX
 • vzorce poľa, využitie vzorcov poľa v jednobunkových výpočtoch, výhody a nevýhody použitia vzorcov poľa
 • Názvy oblastí

 • vytvorenie názvu oblasti, vytvorenie názvov z výberu, pomenované konštanty
 • úprava a spravovanie názvov, platnosť názvov, komentáre k názvom
 • Zabezpečenie zošitov a hárkov

 • zaheslovanie zošitu, heslo pre čítanie a úpravy
 • overenie údajov, rozbaľovací zoznam, nastavenie vstupnej správy a chybového hlásenia
 • zabezpečenie hárku a štruktúry zošitu
 • Kontingenčné tabuľky

 • rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, filtrovanie a zoraďovanie, rýchly filter a časová os, formátovanie kontingenčnej tabuľky
 • výpočet polí hodnôt rôznymi funkciami
 • zoskupovanie
 • kontingenčný graf
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty
 • okno Prejsť na, možnosť Špeciálne...
 • Rozšírený filter

 • porovnanie s automatickým filtrom, výhody a nevýhody
 • filtrovanie na základe číselných, dátumových a textových podmienok
 • použitie zástupných znakov * a ?
 • Formuláre

 • použitie rôznych formulárových prvkov, spracovanie výstupu z formulárových prvkov
 • nástroje na usporiadanie a rozmiestnenie formulárových prvkov
 • funkcia CHOOSE
 • Makrá

 • spustenie a nahranie makra, použitie relatívnych odkazov pri nahrávaní makra
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po školení

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu ovláda program MS Excel ako komplexný nástroj. Vie pracovať s vybranými funkciami z rôznych kategórií hlavne z logických, vyhľadávacích a textových. Údaje vie filtrovať podľa pokročilejších kritérií, vytvárať vzorce a funkcie so zahrnutím odkazov z iných hárkov a zošitov. Disponuje pokročilými znalosťami kontingenčných tabuliek.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel 3 - pokročilý

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel 3 - pokročilý:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability