Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel 3 - pokročilý

Kurz Excel 3 - pokročilý

Kurz Excel pre pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí majú skúsenosti s tabuľkovým procesorom Excel a chcú si doplniť alebo sa obohatiť o nové možnosti.

Minimálne vstupné vedomosti: Skúsenosti s programom Excel: nastavovanie formátu buniek, kopírovanie obsahu a formátu, absolútne a relatívne odkazy, práca s funkciami, filtrovanie a zoraďovanie v tabuľke, tvorba grafov, nastavenia tlačového výstupu. Postačujúce sú aj skúsenosti s Excelom.

Termíny kurzov Excel 3 - pokročilý
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
27.06.2024
- 28.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.07.2024
- 26.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

22.08.2024
- 23.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.09.2024
- 20.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.10.2024
- 18.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

14.11.2024
- 15.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:50
01.07.2024
- 03.07.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

12.08.2024
- 14.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
13.07.2024
- 14.07.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

07.09.2024
- 08.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

02.11.2024
- 03.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

21.12.2024
- 22.12.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel 3 - pokročilý

  Novinky v MS Excel a hlavné rozdiely oproti Excel

 • zopakovanie práce so vzorcami a funkciami v programe Excel,
 • syntax funkcií, vnorenie funkcií
 • nástroj tabuľka – tvorba tabuľkových výpočtov
 • tvorba formulárov
 • ovládacie prvky a nastavovanie ich formátu
 • možnosti zabezpečenia buniek, hárku a zošitu
 • uzamknutie súboru
 • funkcia prilepiť špeciálne a jej využitie v praxi
 • pomenovanie oblasti, pomenovanie oblastí aj so vzorcami
 • Maticové vzorce

 • ich použitie, jednorozmerné a dvojrozmerné matice
 • Vyhľadávacie funkcie Excel

 • LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, CHOOSE, MATCH, INDEX
 • Logické funkcie

 • IF, vnorenie IF, AND, OR
 • Textové funkcie

 • CONCATENATE, FIND, SEARCH, LEFT, RIGHT, MID, SUBSTITUTE
 • Práca s automatickým a rozšíreným filtrom

 • obmedzenia automatického filtra
 • zadávanie komplikovaných podmienok filtrovania
 • použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
 • Súhrny, medzisúčty

 • tvorba jednoduchých a vnorených súhrnov
 • nástroj pre zlučovanie viacerých rozsahov
 • Práca s kontingenčnými tabuľkami

 • práca s poliami riadkov, stĺpcov, strán a údajovou oblasťou
 • nastavenie vlastností poľa tabuľky a tiež vlastností celej tabuľky
 • viac rozsahov zlúčenia
 • výpočtové pole, zoskupovanie
 • Funkcia hľadanie riešenia a jej využitie

 • práca s doplnkom RIEŠITEĽ: optimalizačné úlohy
 • zadávanie podmienok
 • diskusia

Výstupné vedomosti: Zvládnutie využívania programu Excel ako komplexného nástroja. Po absolvovaní kurzu si absolventi budú vedieť vytvoriť a spracovať zložité projekty na profesionálnej úrovni vrátane kontrolných mechanizmov. Kurz im rovnako pomôže zautomatizovať rutinné úlohy.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel 3 - pokročilý

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel 3 - pokročilý:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel 3 - pokročilý

Pečať finančnej stability