Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel 1 - základy

Kurz Excel 1 - základy

Kurz je určený účastníkom, ktorí s programom MS Excel nemajú žiadne skúsenosti, prípadne s ním dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti. Absolventi kurzu budú schopní navrhovať a vytvoriť jednoduché tabuľky, vizuálne prispôsobiť a graficky spracovať pomocou grafov.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom a základná orientácia v prostredí Windows, práca s priečinkami a súbormi. V prípade neistoty zvládnutia uvedených zručností, odporúčame absolvovať kurz: Základy práce s počítačom a internetom.

Termíny kurzov Excel 1 - základy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
09.07.2020
- 10.07.2020
Online kurz s lektorom na živo

06.08.2020
- 07.08.2020
Bratislava

03.09.2020
- 04.09.2020
Bratislava

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel 1 - základy

  Úvod do MS Office a Excel

 • význam základných programov MS Office a postavenie Excelu medzi nimi
 • alternatívne kancelárske balíky
 • rôzne spôsoby spustenia Excelu
 • okno Excelu: titulný pruh, Ribbon (pás s nástrojmi), rozdelenie Ribbonu na jednotlivé karty a skupiny, pole názvov, riadok vzorcov, pracovný priestor, stavový riadok
 • Základné pojmy a úkony

 • uloženie práce a načítanie uloženej práce
 • stĺpec, riadok, bunka, hárok a zošit
 • bunkový kurzor, jeho režimy Úprava a Zadanie
 • práca s bunkou: vkladanie údajov a vzorcov
 • nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • označovanie väčších súvislých a nesúvislých oblastí
 • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, skrývanie a odkrývanie riadkov a stĺpcov
 • ukážka pred tlačou, lupa
 • Práca s hárkami

 • vytvorenie a vymazanie hárkov
 • premenovanie, premiestnenie a kopírovanie hárkov
 • farebné odlíšenie hárkov
 • Vizuálne spracovanie tabuliek (formátovanie)

 • základné formátovanie textu a bunky, horný a dolný index
 • výplň buniek jednou farbou, prechodom a vzorom
 • orámovanie tabuľky pomocou rýchlych volieb, kreslenia alebo okna formát bunky
 • automatický formát tabuľky
 • zlučovanie buniek, zarovnávanie textu
 • formátovanie čísiel, použitie kategórií: Všeobecne, Číslo, Mena, Účtovnícke, Dátum, Text
 • rozdiel medzi kategóriami Mena a Účtovnícke
 • Práca so vzorcami a základnými funkciami

 • názvy buniek
 • zadávanie vzorcov, rozdiel medzi názvami buniek a konštantami vo vzorcoch, výhody použitia názvov
 • relatívny odkaz, kopírovanie vzorcov, zachovanie formátu tabuliek po kopírovaní vzorcov
 • základné funkcie: suma, priemer, počet, maximum a minimum
 • použitie funkcií pre nesúvislé oblasti, čítanie funkcií z riadku vzorcov
 • Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne a skupinu Schránka
 • vytváranie lineárnych radov, dátumov, názvov týždňov a mesiacov
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • zoraďovanie údajov, abecedne a číselne
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • Grafy

 • tvorba grafov, formátovanie grafu
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov (názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

 • ďalšie kurzy a možnosti ako sa naučiť pracovať s Excelom na profesionálnej úrovni

Výstupné vedomosti: Absolventi kurzu sú schopní navrhovať a vytvoriť jednoduché tabuľky, ktoré vedia organizovať do viacerých hárkov. Svoju prácu dokážu uložiť ako súbor Excelu a vedia uloženú prácu otvoriť. Zvládajú tabuľky vizuálne prispôsobiť, vytvoriť orámovanie, farebne zvýrazňovať dôležité časti tabuľky a graficky spracovať pomocou grafov. Ovládajú zmeny formátov čísel. Záznamy v tabuľkách vedia organizovať, zoraďovať a filtrovať podľa zvolených kritérií. Do tabuliek sú schopní pridávať základné výpočtové vzorce a základné funkcie.

Kurz je vhodný pre verzie MS Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 a MS Office 365

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel 1 - základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel 1 - základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability