Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz SQL SERVER práca s databázou II

Kurz SQL SERVER práca s databázou II

Kurz SQL SERVER práca s databázou II je určený pre absolventov kurzu SQL SERVER práca s databázou na prehĺbenie vedomostí na práci s dátami, alebo užívateľom, ktorí majú skúsenosti s SQL a chceli by si svoje znalosti rozšíriť.

Minimálne vstupné vedomosti: Znalosti SQL na úrovní kurzu SQL SERVER práca s databázou.

Termíny kurzov SQL SERVER práca s databázou II
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
26.08.2024
- 26.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia SQL SERVER práca s databázou II
  • Rýchly refresh vedomostí z kurzu Práca s Databázou.
  • Vnorené funkcie a SELECTY.
  • Práca s textom (LTRIM,RTRIM,UPPER,LOWER,LEN).
  • Čistenie dát (LEGT,RIGHT,SUBSTRING,REPLACE,CONCAT,CHARINDEX,REPLICATE,STUFF).
  • Prevod medzi jednotlivými dátovými formátmi (CONVERT,CAST,TRY_CAST,TRY_CONVERT).
  • Spájanie tabuliek (UNION,UNION ALL,INTERSECT, EXPECT, SELF JOIN).
  • Dočastné tabuľky (Common Table Expression, TEMP Table).
  • Prehľadávanie dát pomocou Windows Function (Agregate Function, Ranking Function, Value Function).
  • Query Tunning.
  • A mnoho iného...

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu budete vedieť pracovať s dátami na úrovni dátového analytika v SQL Server prostredí.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER práca s databázou II

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER práca s databázou II:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER práca s databázou II

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability