Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete

Kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete

Získajte zručnosti v systéme Windows na úrovni administrátora a zároveň objavte ako fungujú počítačové siete. Na tomto kurze samostatne nainštalujete a nastavíte systém Windows. Okrem základných a rozšírených nástrojov administrátora sa budeme venovať aj hardwarovým problémom a základom sietí.

Minimálne vstupné vedomosti: Základná znalosť práce s počítačom - Windows (používateľská zručnosť) a internetom, odhodlanie naučiť sa niečo nové o fungovaní počítača a sietí

Termíny kurzov Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
Denné kurzyDenné kurzy (4 dni): 09:00 - 15:00
25.03.2024
- 28.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

08.04.2024
- 11.04.2024
Bratislava
Absolvujem ONLINE

06.05.2024
- 09.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.06.2024
- 20.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
13.04.2024
- 12.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 599.00 / 718.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
 • Kurz o systéme Windows prináša pohľad a prenesenie z používateľskej úrovne na administrátora. Naučíte sa, ako funguje systém v jadre a objavíte nové možnosti a súvislosti. Precvičíte si administrátorské zručnosti, budete používať administrátorské nástroje. Tvorivou, pútavou formou si priblížime dôležité aspekty práce systémového administrátora, ktorý je zodpovedný za funkčnosť operačného systému. Okrem Windowsu sa budeme venovať počítačovým sieťam, priblížime si základné koncepty ich fungovania s ohľadom na malú počítačovú sieť.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Všeobecné informácie o počítači ako stroji

 • Predstavenie komponentov počítača, vonkajších zariadení a vnútorných súčastí počítača (k čomu slúžia, aké druhy existujú a aké problémy s nimi súvisia)
 • Nástroj BIOS/UEFI Config, na čo sa používa a kedy ho využívame ako administrátori
 • Operačné systémy ich rodiny a využitie v súčasnej praxi
 • Inštalácia operačného systému Microsoft Windows

 • Predstavenie rôznych verzií a druhov systému
 • Minimálne požiadavky na inštaláciu
 • Sprievodca inštaláciou
 • Používateľské kontá,
 • lokálne, Microsoft účet, doménové
 • Núdzový režim a riešenie chýb pri inštalácií
 • Nastavenia – prehľad vybraných nástrojov na riešenie konkrétnych situácií z praxe

 • Ovládací panel
 • Univerzálna konzola MMC (využitie, pridávanie modulov)
 • Používateľské kontá, kontrola používateľských kont (UAC)
 • Správca zariadení, pridanie komponentu (napr. tlačiarne), možnosti inštalácie ovládačov a problémy s tým súvisiace
 • Správca úloh
 • Jadro systému Windows a s tým súvisiace možnosti

 • Systémové služby
 • Registre systému Windows
 • Knižnice DLL
 • DxDiag nástroj pre Direct X
 • Prihlasovací proces
 • Systémový čas
 • Plánovač úloh
 • Príkazový riadok vs PowerShell
 • Súborový systém

 • Typy pevných diskov a súborové systémy
 • Nastavenie prístupových práv, dedenie, povolenie a zakázanie prístupu
 • Defragmentácia
 • Kontrola neporušenosti
 • Rozdelenie oddielov pevného disku
 • Obnovenie do predchádzajúceho stavu (body obnovy)
 • Auditný záznam, Zobrazovač udalostí
 • Sieťové nastavenia a prehľad o počítačovej sieti

 • Centrum sietí a zdieľania
 • Zdieľanie priečinka po sieti
 • Zdieľanie tlačiarne pripojenej k počítaču po sieti
 • Nastavenie sieťovej karty a jej ochrana
 • Diagnostika problémov s internetovým pripojením
 • Koncepty prepojenia počítačov v rámci miestnej siete – pracovná skupina vs doména
 • Počítačové siete

 • Základný koncept o počítačovej sieti
 • Ako funguje počítačová sieť, predpoklady pripojenia lokálneho a pripojenia do internetu
 • IP adresa
 • DNS
 • DHCP
 • zariadenia
 • v sieti – router, firewall, switch, hub, WiFi
 • pojmy: port, protokol, rozhranie, MAC adresa
 • základné sieťové služby: http, FTP, SSH, DNS, NTP, virtuálna privátna sieť
 • Vzdialené ovládanie systému Windows (vzdialená pracovná plocha a príkazový riadok)
 • Základy bezpečnosti systému Windows

 • Vektory útokov
 • Opatrenia na úrovni siete (Firewall, ... )
 • Opatrenia na úrovni operačného systému
 • Prístupové heslá a ich politiky
 • Skupinová politika (Group Policy)
 • Windows Defender a Firewall, komerčné riešenia
 • Záver

 • Záverečné zhrnutie a diskusia

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne nainštalovať Windows na počítač, všetko nastaviť, zabezpečiť a pripraviť na používanie pre seba alebo niekoho iného.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability