Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel grafy

Kurz Excel grafy

Kurz je zameraný na užívateľov, ktorí potrebujú prezentovať dáta v grafoch. Na kurze sa dozvedia ako efektívne vytvárať grafy v programe Excel, aké typy grafov ponúka Excel a ako tieto grafy použiť vo svojej práci, v programoch Word a PowerPoint.

Minimálne vstupné vedomosti: Minimálna znalosť: Excel základy. Odporúčaná znalosť: Excel mierne pokročilý alebo vyššia. Orientácia v programe Excel, úprava tabuliek a editácia obsahu tabuliek. Znalosť práce s objektmi v akomkoľvek programe Office je užitočná.

Termíny kurzov Excel grafy
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
12.10.2020
- 12.10.2020
Bratislava

06.11.2020
- 06.11.2020
Bratislava

04.12.2020
- 04.12.2020
Bratislava

15.01.2021
- 15.01.2021
Bratislava

12.02.2021
- 12.02.2021
Bratislava

12.03.2021
- 12.03.2021
Bratislava

09.04.2021
- 09.04.2021
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy (2 dni): 16:30 - 19:30 -10%
12.10.2020
- 13.10.2020
Bratislava

16.11.2020
- 17.11.2020
Bratislava

21.12.2020
- 22.12.2020
Bratislava

25.01.2021
- 26.01.2021
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 08:30 - 13:30
31.10.2020
- 31.10.2020
Bratislava

05.12.2020
- 05.12.2020
Bratislava

09.01.2021
- 09.01.2021
Bratislava

13.02.2021
- 13.02.2021
Bratislava

Cena kurzu: 75.00 / 90.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!
Cena online kurzu: 56.25 / 67.50 EUR s DPH
Zľava 25%

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Excel grafy

  Práca s objektmi

 • Vysvetlenie pojmu objekt a jeho postavenie v programoch Office
 • Vkladanie a vytváranie objektov v programe Excel
 • Zmena veľkosti, formátu a ďalších nastavení rôznych objektov
 • Vytvorenie grafu

 • Opis rôznych štýlov grafov
 • Vysvetlenie vhodnosti použitia rôznych typov a podtypov grafov
 • Príprava tabuľky na tvorbu grafu
 • Rýchle rozloženie grafu
 • Vytváranie kriviek (bunkových minigrafov), ako obsah buniek
 • Vytváranie rôznych typov grafov v programe Excel (Stĺpcový, čiarový, koláčový, pruhový, plošný, bodový, mapa, radarový, histogram, vodopádový, lievikový atď.)
 • Kombinovaný graf (použitie rôznych typov grafu pre jednotlivé rady)
 • Vytváranie grafov z nesúvislých oblastí, úprava zdrojových údajov
 • Vytvorenie grafu z pomenovanej tabuľky
 • Úprava grafu

 • Návrh a formátovanie grafov, úprava vzhľadu grafu, nastavenie motívov a vlastných farebných schém t.j. úprava grafov (farby, veľkosť, písmo atď.)
 • Použitie, formátovanie prvkov grafu (Osi grafu, názvy osí grafu, názov grafu, menovky údajov, údajová tabuľka, chybové úsečky, trendová spojnica, mriežky, legenda, stĺpce rastu a poklesu a atď.)
 • Filtrovanie údajov v grafe
 • Umiestnenie grafov (plávajúci objekt, samostatný hárok)
 • Hlavná a vedľajšia os grafu
 • Praktické rady pri tvorbe grafov
 • Vytváranie šablón grafov a ich následné použitie, správa šablón
 • Kontingenčný graf
 • Export grafov

 • Tlač grafov
 • Použitie grafov do programov Word alebo PowerPoint
 • Prepojenie grafov
 • Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu dokáže vytvoriť a editovať graf v programe Excel. Dokáže efektívne využívať možnosti návrhu a formátu grafu. Grafy vie exportovať do iných programov.

Ukážky prác:

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel grafy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability