Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Oracle programovanie v PL/SQL

Kurz Oracle programovanie v PL/SQL

Účastníci kurzu Oracle sa naučia používať PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie prebieha v prostredí Oracle Database 10g Express Edition.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladá sa znalosť prostredia Oracle, princípov relačných databáz a jazyka SQL v rozsahu kurzu Oracle: Úvod do SQL.

Termíny kurzov Oracle programovanie v PL/SQL
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
11.03.2024
- 13.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

06.05.2024
- 08.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

01.07.2024
- 03.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Rozšírené víkendové kurzyRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 18:00 - 20:00, sobota a nedeľa 09:00 - 13:00
13.04.2024
- 15.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 490.00 / 588.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Oracle programovanie v PL/SQL

  Úvod do PL/SQL

 • PL/SQL bloky: základná štruktúra blokov, anonymné a pomenované bloky, vnorené bloky
 • dátové typy
 • používanie premenných
 • výrazy
 • Riadenie behu programu v PL/SQL

 • podmienky (IF-THEN-ELSE, CASE),
 • cykly (FOR, WHILE)
 • sekvenčná navigácia (GOTO)
 • Použitie SQL v PL/SQL

 • získavanie dát
 • riadenie transakcií
 • práca s kurzormi
 • DML a DDL v PL/SQL
 • zabudované SQL Funkcie
 • Záznamy (Records)

 • implicitné a explicitné definovanie typu záznamu
 • použitie záznamov
 • Kolekcie (Collections)

 • práca s kolekciami
 • oracle Collection API
 • Ošetrenie výnimiek

 • deklarácia výnimiek
 • vyvolanie výnimky
 • spracovanie výnimiek
 • Vytváranie programových jednotiek

 • uložené procedúry
 • funkcie
 • balíky
 • triggery

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu budú vedieť pracovať s databázou Oracle.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle programovanie v PL/SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle programovanie v PL/SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle programovanie v PL/SQL

Pečať finančnej stability