Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Akadémia obchodu a predaja

Kurz Akadémia obchodu a predaja

Absolvovaním 3-dňového programu Akadémia obchodu a predaja získate ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej stránke obchodných rozhovorov. Zistíte čo je dôležité v konkrétnej etape obchodného rozhovoru a porozumiete princípom rozhodovania zákazníka. Natrénujete si komunikačné nástroje vedenia obchodných rozhovorov a prezentácie a získate praktické zručnosti v zvládaní kritických situácií, ktoré počas obchodných rozhovorov môžu nastať. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia obchodu a predaja
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
od 02.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 13.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 25.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 06.12.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 635.00 / 762.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Akadémia obchodu a predaja

  Modul 1: Praktické obchodnícke zručnosti:

 • štruktúra a fázy obchodného rozhovoru
 • techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania
 • ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie
 • základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad
 • ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky”
 • nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie nečistých trikov
 • zvládanie námietok, druhy námietok, využitie námietok pre podporu predaja
 • tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu
 • cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán
 • Modul 2: Vyjednávanie:

 • Vyjednávanie: čo to je a čo nie
 • charakteristika vyjednávania a obchodných rokovaní, prístupy
 • dôležité etapy vyjednávania
 • Príprava na stretnutie

 • získavanie informácií o klientovi
 • nastavenie podmienok vyjednávania (miesto, čas, zúčastnení)
 • identifikácia vyjednávacej pozície klienta a odhad vyjednávacích prístupov
 • definícia maxima, minima a optima výsledku vyjednávania
 • odladenie osobnostných blokov a získanie motivácie a sebavedomia pred stretnutím
 • Stretnutie: Prvý kontakt

 • čo je dôležité pri prvom stretnutí?
 • ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“
 • zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera
 • neverbálna komunikácia: využitie priestoru, pozície, usadenia
 • 1. čo hovorí stisk ruky
 • 2. posturika
 • 3. pohľad a mimika
 • 4. proxemika prostredia
 • kalibrácia partnera: pozičná odozva
 • identifikácia vyjednávacieho štýlu klienta
 • Stretnutie: Obchodný rozhovor

 • Techniky zahájenia obchodných rozhovorov
 • 1. „small talk“
 • 2. otázky a spôsob ich kladenia
 • Sledovanie štýlu hovorenia a identifikácia typu vyjednávača
 • Verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Rozhovor s klientom:
 • 1. vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta
 • 2. práca s tichom
 • 3. ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia
 • 4. techniky vyjednávania
 • 5. zvládanie námietok
 • 6. krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia
 • Sebaobrana vo vyjednávaní

 • ako identifikovať manipuláciu v rozhovore
 • upresnenie významov (zovšeobecnenie, redukcia alebo zjednodušenie významu)
 • asertivita a práca s agresívnym klientom
 • psychohygiena vyjednávača
 • Aktivity zamerané na tréning zručností

 • rolové hry, diskusie, dialógy
 • Modul 3: Prezentačné zručnosti:

 • formy a prvky prezentácie
 • ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii
 • cieľová skupina - poslucháči a ich štýly spracovávania informácií
 • štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver
 • ako výstižne formulovať svoje myšlienky
 • názorné pomôcky - zásady vizualizácie informácií
 • prezentácia seba - verbálny a neverbálny prejav
 • ako reagovať na otázky z publika
 • sebaistota pri prezentácii - ako presvedčivo prezentovať a obhájiť svoje riešenie
 • čo robiť a čo nerobiť pri prezentáciách
 • akčný plán: zvýšenie úrovne vlastného prezentovania

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Obchodné školenia

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia obchodu a predaja:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia obchodu a predaja

Pečať finančnej stability