Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Hodnotenia kurzov

Kurzy účtovníctva

Kurzy účtovníctvaKatalóg

Osnovy školení na Kurzy účtovníctva zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Účtovná závierka
  Seminár je určený podnikateľom, manažérom, začínajúcim účtovníkom, majiteľom firiem s cieľom vysvetliť vzťah bežného účtovníctva na podstatu, obsah a štruktúru jednotlivých súčastí účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve /súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky/ a fungovanie dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.
  > Pozrieť
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  Seminár je určený účtovníkom, konateľom, podnikateľom, majiteľom firiem s cieľom zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu.
  > Pozrieť
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO
  Seminár je určený účtovníkom, konateľom, podnikateľom, majiteľom firiem s cieľom zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb na základe praktického príkladu, vyplniť DP typu A aj typu B.
  > Pozrieť

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Kurzy účtovníctva

Pripravili sme niekoľko školení určených pre účtovníkov, konateľom a majiteľov firiem, ktorí chcú porozumieť svetu účtovníctva.

Osnovy školení nájdete pri každom jednotlivom kurze.

Výhodou školení databáz v Macrosoft s.r.o. sú spravidla menšie skupiny účastníkov školení. Skúsení lektori sú zárukou dôkladného prebratia osnov s dôrazom na potreby klientov. Počas školenia je samozrejme aj priestor na otázky, ktoré zaujímajú klientov v praxi.

Medzi ďalšie benefity, ktoré naši klienti oceňujú, sú komfortné, svetlé a priestranné školiace miestnosti, ale aj občerstvenie počas prestávok. Po ukončení kurzu, ktorý prebieha v uvoľnenej atmosfére, získa každý účastník certifikát absolventa školenia Macrosoft. Certifikáty Macrosoft sú široko akceptované zamestnávateľmi vrátane veľkých organizácií a spoločností.

Prihlásenie

Zasielanie noviniek

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability