Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz PROXY SERVER

Kurz PROXY SERVER

Kurz „PROXY server“ je určený administrátorom počítačových sietí ľubovoľnej veľkosti, ktorí chcú optimalizovať dátové toky z/do Internetu s cieľom usmerňovať prístup používateľov k webu, zvýšiť rýchlosť odozvy web serverov, znížiť objem prenášaných dát použitím vyrovnávacích pamätí proxy servera (cache) a znížiť tak finančné náklady na pripojenie. V rámci tohto kurzu sa sieťový administrátor prakticky naučí podrobne konfigurovať bezplatne dostupný Squid proxy server prevádzkovateľný na platforme BSD/UNIX/Linux a Windows. Squid je proxy server, ktorý je často používaný poskytovateľmi Internetu. Podporuje protokoly HTTP(S) a FTP. Umožňuje nielen šetriť finančné náklady na pripojenie, ale aj finančné náklady súvisiace s neefektívnou činnosťou používateľov (napr. počas pracovnej doby). Poskytuje prostriedky pre efektívne filtrovanie prístupu k webu (povolenie/zakázanie prístupu) napríklad na základe dátumu/času, názvu domény, IP adries, kľúčových slov, ap.

Minimálne vstupné vedomosti: UNIX - LINUX základy

Termíny kurzov PROXY SERVER
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00 (školenia hradené ÚP: 08:00 - 16:00)
24.09.2020
- 24.09.2020
Bratislava

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia PROXY SERVER
  • úvod do problematiky proxy serverov (typy a funkcie proxy serverov, architektúra počítačovej siete s proxy serverom, popis komunikácie medzi serverom a zariadeniami v sieti);
  • výhody a nevýhody, možnosti použitia jednotlivých typov a funkcií proxy servera;
  • inštalácia Squid, prvé kroky po inštalácii a základné nastavenia potrebné pre spustenie non-transparent proxy servera;
  • základná (manuálna) konfigurácia klientov (internetových prehliadačov Internet Explorer, Mozilla Firefox, prípadne Opera, Safari a Google Chrome) pre komunikáciu s proxy serverom;
  • praktická konfigurácia Squid proxy servera (podrobná konfigurácia jednotlivých ACL (Access Control Lists) vo viacerých prípadových štúdiách – filtrovanie obsahu na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy alebo domény, kľúčových slov, dátumu/času, portov, protokolov, klientmi použitých prehliadačov, užívateľov);
  • rozšírená (poloautomatická a automatická, centralizovaná) konfigurácia klientov (internetových prehliadačov Internet Explorer a Mozilla Firefox) pre komunikáciu s proxy serverom pomocou technológií PAC (Proxy auto-config) + HTTP servera, WPAD + DHCP servera;
  • automatická, centralizovaná správa všetkých inštalácii aplikácií Mozilla (Firefox) v počítačovej sieti (napr. správa proxy nastavení, ochrana administrátorom definovaných nastavení pred zmenou používateľmi, centralizované definovanie ostatných nastavení pre všetky inštalácie v počítačovej sieti);
  • hľadanie a odstraňovanie problémov s proxy serverom (analýzy logov Squid servera, prípadne analýza sieťovej prevádzky).

Výstupné vedomosti: Praktické skúsenosti s operačným systémom na platforme BSD/UNIX/Linux a zvládnutie základných nástrojov administrátora v príkazovom riadku.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia PROXY SERVER

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz PROXY SERVER:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability