Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava
02/55 410 308
0

Reviews of courses

SQL, Oracle, Access courses

SQL, Oracle, Access coursesCatalogue

Details for courses SQL, Oracle, Access courses will show upon clicking on course name:

 • Database analystFree via KOMPAS+!
  The competence course Database Analyst is intended for all those who want to find a job on the labor market and learn to work with database functions. Only the beginning of the course is listed in the term, we will inform you about other dates.
  > See
 • SQL SERVER práca s databázou
  Kurz SQL SERVER práca s databázou je určený pre používateľov, ktorí budú pracovať s SQL serverom.
  > See
 • SQL SERVER programovanie databázy
  Náplňou kurzu SQL SERVER programovanie databázy je zvládnutie storovaných procedúr, triggrov a Microsoft SQL Servera z programátorského hľadiska.
  > See
 • SQL SERVER administrácia systému
  Kurz SQL SERVER administrácia systému je vhodný pre databázových administrátorov, ktorí zaisťujú inštaláciu a konfiguráciu SQL Serveru.
  > See
 • SQL SERVER Transact - SQL
  Kurz SQL SERVER Transact - SQL je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.
  > See
 • Access programming
  The Access Programming course is intended for users who master the basic concepts of relational databases and are able to use the program at an advanced level.
  > See
 • Oracle základy jazyka SQL
  SQL (Structured Query Language) je počítačový jazyk na manipuláciu s dátami (DML - výber, vkladanie, úpravu a mazanie), definíciu databázových objektov (DDL). Taktiež umožňuje administráciu databázy a nastavenie práv k objektom (DCL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.
  > See
 • Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
  Kurz Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL je zameraný na metódy prístupu k databázovým údajom, oboznámenie sa s funkciami pre ich hodnotenie, porovnávanie a analýzu.
  > See
 • Oracle programovanie v PL/SQL
  Účastníci kurzu Oracle programovanie v PL/SQL sa naučia používať PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie prebieha v prostredí Oracle Database Express Edition.
  > See
 • Oracle Administrácia databáz
  Účastníci kurzu Oracle Administrácia databáz sa naučia inštalovať a administrovať databázy v prostredí Oracle.
  > See
 • Access - basics
  The Access - basics course is intended for all those who want to get acquainted with a database program, know its functional possibilities, create their own database.
  > See
 • Access, Database Data Processing
  The Access, Database Data Processing course is intended for users who want to learn how to work with Access in order to process and evaluate data from external sources.
  > See
 • MS Access – Macros and basics of programming in VBA
  The relational database environment, and especially the ability to customize them to our imagination, often leads to the next step, namely to create tools and small applications directly to simplify your own work. For those who are led down a similar path, a set of training Visual Basic for Application, in this case, for MS Access application is intended.
  > See

Upcoming courses - guaranteed dates:

Oracle základy jazyka SQL
27.09.2021 - monday Bratislava
SQL SERVER Transact - SQL
30.09.2021 - thursday Bratislava

Other listed dates in the following weeks:

Access - basics
28.09.2021 - tuesday Bratislava
Access, Database Data Processing
28.09.2021 - tuesday Bratislava
Access programming
06.10.2021 - wednesday Bratislava
Database analyst
11.10.2021 - monday Online course
Access, Database Data Processing
09.11.2021 - tuesday Bratislava
Access - basics
09.11.2021 - tuesday Bratislava
Access programming
10.11.2021 - wednesday Bratislava
Oracle základy jazyka SQL
22.11.2021 - monday Bratislava

Contact us

Name:
E-mail:
Subject of message:

Message:

 

Kurzy Oracle - staňte sa databázovým špecialistom

Oracle je moderný databázový systém používaný od menších cez stredné až po tie najväčšie databázové aplikácie.

Potrebujete sa naučiť, prípadne zdokonaliť sa v SQL (Structured Query Language)? Potom práve pre Vás sú určené kurzy základov jazyka SQL, prípadne Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL. Oracle Vám dáva možnosť administrácie databázy a nastavenia práv k objektom (DCL). Získajte potrebné vedomosti a zručnosti na kurzoch Oracle v Macrosoft s.r.o. a využívajte naplno v súčasnosti najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.

Školiace a vzdelávacie stredisko Macrosoft s.r.o. je na trhu od roku 1996 a dnes Vám odporúča nasledovné kurzy Oracle:

Účastníci kurzu Oracle  programovanie v PL/SQL sa zaškolia v používaní PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie sa uskutočňuje v Oracle Database Express Edition.

Kurz Oracle – Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL sa vymedzujú na prístupy k databázovým údajom, zoznámenie sa s funkciami pre ich hodnotenie, porovnávanie a analýzu.

Samozrejme, v prípade špeciálnych požiadaviek Vám pripravíme uzavreté školenie Oracle na mieru, kde osnovu prispôsobíme podľa Vašich konkrétnych potrieb.

 

Kurzy Microsoft SQL Server a databázy MySQL

Macrosoft s.r.o. Vám prináša preferované kurzy Microsoft SQL, ktoré v našom školiacom stredisku vyhľadávajú klienti, ktorých záujmom je práca v databázovom systéme Microsoft SQL Server. Školenia a kurzy oblasti SQL vyhľadávajú klienti nielen so základnými skúsenosťami a zručnosťami, ale aj pokročilí databázoví programátori, administrátori, analytici, ktorí pracujú v prostredí Microsoft SQL Server.

Macrosoft s.r.o. Vám odporúča kurzy SQL, vďaka ktorým dokážete generálne a súhrnne spravovať a analyzovať potrebné dáta. Prostredníctvom SQL kurzov dokážete zefektívniť, zaistiť, a racionálnejšie spracovať a vyťažiť z databázy maximum informácií, vhodne a prehľadne usporiadaných.

Vyberte si aj Vy z overenej ponuky kurzov a školení Microsoft SQL Server: SQL SERVER práca s databázou, SQL SERVER Transact - SQL, SQL SERVER programovanie databázy, SQL SERVER administrácia systému.

Freewarová databáza MySQL

MySQL je databázový systém, ktorý sa používa najmä pre webové aplikácie v spojení s programovacím jazykom PHP. Veľmi obľúbeným je kurz  MySQL programovanie a práca s databázou.

Osnovy školení nájdete pri každom jednotlivom kurze.

Výhodou školení databáz v Macrosoft s.r.o. sú spravidla menšie skupiny účastníkov školení. Skúsení lektori sú zárukou dôkladného prebratia osnov s dôrazom na potreby klientov. Počas školenia je samozrejme aj priestor na otázky, ktoré zaujímajú klientov v praxi. Medzi ďalšie benefity, ktoré naši klienti oceňujú, sú komfortné, svetlé a priestranné školiace miestnosti, ale aj občerstvenie počas prestávok. Po ukončení SQL kurzu, ktorý prebieha v uvoľnenej atmosfére, získa každý účastník certifikát absolventa školenia Macrosoft. Certifikáty Macrosoft sú široko akceptované zamestnávateľmi vrátane veľkých organizácií a spoločností.

Login

Newsletter

Video from class

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability