Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava
02/55 410 308
0

Filing department

Filing departmentCatalogue

Details for courses Filing department will show upon clicking on course name:

  • Správa registratúry
    Seminár Správa registratúry je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty. Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem. Odborný garant: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD., Dr. Mária Munková, Mgr. Daniel Kurucár.
    > See

Upcoming courses - guaranteed dates:

Správa registratúry
13.10.2021 - wednesday Online course
Správa registratúry
08.12.2021 - wednesday Bratislava

Contact us

Name:
E-mail:
Subject of message:

Message:

Login

Newsletter

Video from class

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability