Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Obchodná korešpondencia

Kurz Obchodná korešpondencia

Kurz Obchodná korešpondencia je určený pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce. Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii. Pre každú tému sú pripravené konkrétne ukážky príkladov z praxe a praktické cvičenia. Účelom tréningových cvičení je, aby si každý účastník vyskúšal spôsoby a pravidlá tvorby firemných listov z pohľadu obsahu a z pohľadu formy, s prihliadnutím na komunikačnú kultúru konkrétnej firmy so zreteľom na európske štandardy. Každý účastník tréningových cvičení si vytvorí konkrétne šablóny jednotlivých písomností v počítači, ktoré budú pripravené pre jeho pracovné zameranie.

Minimálne vstupné vedomosti: Základná znalosť používania PC a programu MS Word.

Termíny kurzov Obchodná korešpondencia
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
17.07.2020
- 17.07.2020
Bratislava

11.09.2020
- 11.09.2020
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

Cena kurzu: 100.00 / 120.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Obchodná korešpondencia

  Štruktúra listu

 • záhlavie
 • adresa adresáta
 • odvolávacie údaje
 • vlastný text listu
 • pečiatka a podpis
 • meno a funkcia
 • prílohy
 • doplňujúce údaje
 • Zásady správnej štylizácie

 • pokyny pre štylizáciu a korektorské značky v súlade s pravidlami slovenského pravopisu
 • Písomnosti z oblasti nákupu a predaja

 • uzatváranie kúpnych zmlúv
 • písomnosti pri riadnom plnení kúpnych zmlúv
 • písomnosti pri nepravidelnom plnení kúpnych zmlúv (dopyt, ponuka, objednávka, sprievodné doklady, urgencia, reklamácia, upomienka, vymáhanie pohľadávok)
 • Vnútropodnikové písomnosti

 • príkaz riaditeľa
 • smernica, pozvánka, zápisnica
 • cestovný príkaz, správa o pracovnej ceste
 • Zamestnanecké písomnosti

 • písomnosti pri uzatvorení a rozviazaní pracovného pomeru
 • pracovná dohoda
 • Jednoduché právnické písomnosti

 • splnomocnenie, potvrdenie, dlžobný úpis
 • Osobné listy

 • úprava a druhy osobných listov
 • Listy do zahraničia

 • štruktúra listu adresovaného do zahraničia

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu Obchodná korešpondencia zvládnu jeho účastníci formálnu úpravu úradnej a obchodnej korešpondencie podľa platných novelizovaných noriem (STN 88 6101, STN 01 6910), ktoré boli prijaté v rámci priblíženia sa legislatívy Slovenskej republiky k legislatíve Európskej únie, s cieľom zjednotenia formy písomností a obchodnej korešpondencie.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Obchodná korešpondencia

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Word

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Obchodná korešpondencia:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability