Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností

Kurz Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností

Komunikujte s klientom efektívne a na úrovni. Získajte profesionálny imidž zamestnanca, ktorý je zodpovedný za písomnú komunikáciu. Na praktických príkladoch a cvičeniach si vyskúšate štandardy normalizovanej úpravy písomností v obľúbenom, najčastejšie používanom programe na prácu s textom – Microsoft Office Word. Naučíte sa tvoriť firemné listy, dokumenty a texty nielen z pohľadu používateľa počítača ale aj z pohľadu formy – vrátane uplatnenia firemnej identity pri jednotlivých listinách. Naši lektori Vám predstavia možnosti úpravy písomností za dodržania európskych štandardov pre úpravu písomností. Budete mať možnosť vytvorenia vlastných šablón, tlačív jednotlivých písomností v počítači, ktoré môžete neskôr využiť ako šablóny pri Vašej práci. Kurz Obchodná korešpondencia je určený pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce.

Minimálne vstupné vedomosti: Základná znalosť práce s počítačom a znalosť textového procesoru Word na používateľskej úrovni.

Termíny kurzov Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň)
18.12.2020
- 18.12.2020
Bratislava
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy. Všetky ONLINE kurzy majú zľavu 25%.

Cena kurzu: 120.00 / 144.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!
Cena online kurzu: 90.00 / 108.00 EUR s DPH
Zľava 25%

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností

  Štruktúra listu

 • záhlavie
 • adresa adresáta
 • odvolávacie údaje
 • vlastný text listu
 • pečiatka a podpis
 • meno a funkcia
 • prílohy
 • doplňujúce údaje
 • Zásady správnej štylizácie

 • pokyny pre štylizáciu a korektorské značky v súlade s pravidlami slovenského pravopisu
 • Písomnosti z oblasti nákupu a predaja

 • uzatváranie kúpnych zmlúv
 • písomnosti pri riadnom plnení kúpnych zmlúv
 • písomnosti pri nepravidelnom plnení kúpnych zmlúv (dopyt, ponuka, objednávka, sprievodné doklady, urgencia, reklamácia, upomienka, vymáhanie pohľadávok)
 • Vnútropodnikové písomnosti

 • príkaz riaditeľa
 • smernica, pozvánka, zápisnica
 • cestovný príkaz, správa o pracovnej ceste
 • Zamestnanecké písomnosti

 • písomnosti pri uzatvorení a rozviazaní pracovného pomeru
 • pracovná dohoda
 • Jednoduché právnické písomnosti

 • splnomocnenie, potvrdenie, dlžobný úpis
 • Osobné listy

 • úprava a druhy osobných listov
 • Listy do zahraničia

 • štruktúra listu adresovaného do zahraničia

Výstupné vedomosti: Budete samostatne schopní realizovať formálnu úpravu úradnej a obchodnej korešpondencie podľa platných novelizovaných noriem (STN 88 6101, STN 01 6910 v súlade s normami Európskej únie). Budete schopní vytvárať elegantné a formálne správne dokumenty na základe štandardov s cieľom zjednotenia formy písomností a obchodnej korešpondencie.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Word

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Obchodná korešpondencia - príprava oficiálnych písomností

Prihlásenie

Pečať finančnej stability