Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD

Kurz IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD

Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe AutoCAD je určený pre tých záujemcov, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu AutoCAD na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z AutoCAD I, AutoCAD II a AutoCAD 3D. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD
Denné kurzyDenné kurzy (6 dní): 09:00 - 15:00
od 04.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
od 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 669.00 / 802.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD

  Popis prostredia AutoCADu

 • práca s pásom príkazových kariet a v modelovom priestore
 • práca v šablóne výkresu- layout
 • význam jednotlivých tlačidiel na myške v AutoCADe
 • navigácia v rámci modelového prostredia: priblíženie, oddialenie, posun zoom a pan
 • práca so súbormi: otváranie a ukladanie súborov, otváranie šablón a vytvorenie šablóny
 • Základné nastavenia

 • prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia kurzorov, farba obrazovky a pod.
 • nastavenie jednotiek kreslenia
 • Spôsob zadávania príkazov

 • zadávanie príkazov cez ikony a zadávanie príkazov cez príkazové skratky
 • prepis príkazových skratiek v rámci
 • textového súboru
 • Základné funkcie v stavovom riadku

 • zobrazenie súradníc polohy bodu
 • pomocné príkazy – Krok, Raster, Orto, Polárne trasovanie, Uchopenie objektu, Trasovanie, Dynamické zadanie...
 • Výber objektov a kreslenie

 • výber objektov jednotlivo a výber pomocou výberového okna
 • pridávanie a odoberanie objektov z existujúceho výberu
 • zakladané kresliace príkazy- Úsečka, Krivka, Kružnica, Oblúk, Elipsa, Bod...
 • zadávanie rozmerov objektov a ich kontrola
 • základy šrafovania
 • Editačné príkazy a nástroje pre meranie

 • Posun, Kopírovať, Pretiahnuť, Otočiť, Zrkadliť, Meradlo, Pole,...
 • nástroje pre meranie vzdialenosti, uhla, rádiusu, plochy a objemu
 • Základy práce s hladinami

 • vysvetlenie princípov používania hladín
 • pridávanie nových hladín
 • nastavenie vlastností hladín a ich editácia - farba, typ čiary, hrúbka čiary
 • vymazávanie existujúcich hladín
 • Základy práce s blokmi a skupinami

 • vysvetlenie rozdielu medzi blokom a skupinou
 • vytvorenie bloku, možnosti využitia bloku a správa knižnice blokov
 • editácia bloku
 • Text

 • jednoriadkový a viacriadkový text
 • nastavenie vlastností a editácia textu
 • Základy kótovania

 • kóty- priama, šikmá, uhlová, dĺžka oblúku, polomer, priemer, zalomená a staničná
 • nastavenie kótovacieho štýlu
 • príkazy: Prerušiť, Nastaviť medzeru, Rýchle kótovanie od základne, Reťazová kóta, Aktualizovať a pod.
 • Nastavenie výkresu a príprava na tlač

 • tvorba výrezov
 • nastavenie formátu výkresu a mierky výrezov a príprava na tlač vo forme pdf. súboru
 • praktické cvičenia na osvojenie si zručností
 • Pokročilé techniky kreslenia

 • polyčiara a jej podrobnejšie využitie
 • rýchle úchopové módy
 • pokročilé techniky šrafovania
 • efektívne zadávanie uhlov
 • rýchly výber a výhody použitia
 • využitie parametrických väzieb
 • dočasné trasovanie bodov
 • Pokročilé techniky editácie

 • príkazy Prerušiť, Prerušiť v bode, Spojiť, Upraviť krivku, Upraviť šrafy, Upraviť pole a pod.
 • Pokročilé techniky kótovania

 • podrobný prehľad kótovacích funkcií
 • anotatívne kótovanie
 • Pokročilá práca s hladinami

 • výber hladín podľa špecifických kritérií a filtrovanie hladín
 • Tvorba tabuliek

 • nastavenie, vytvorenie a editácia tabuľky
 • export, import tabuliek
 • previazanie tabuliek s Excelom
 • Express Tools

 • celkový prehľad funkcií
 • vytvorenie vlastného typu čiary a šrafy
 • Pokročilá práca s blokmi a popisnými atribútmi

 • vytvorenie dynamických blokov a ich editácia
 • vytvorenie popisných atribútov k bloku
 • spárovanie dát AutoCADu a Excelu
 • Využitie Design Center

 • vyhľadávanie v Design Center
 • preberanie
 • blokov, kótovacieho štýlu, hladín, layoutov, typov čiar, tabuliek
 • textov a pod. z jedného výkresu do druhého výkresu prostredníctvom Design Center
 • vkladanie hotových blokov
 • spolupráca Design Center a Palety nástrojov
 • Import a export

 • rastrové obrázky
 • OLE objekty
 • vkladanie textov z Wordu
 • externé referencie
 • Manažment prostredia AutoCADu

 • nastavenie užívateľského rozhrania podľa vlastných potrieb
 • základy využitia programovacích funkcií Script, LISP a Macro
 • Základy 3D modelovania

 • univerzálny súradnicový systém- USS
 • štýly zobrazenia v 3D grafike
 • najpoužívanejšie 3D príkazy a ich uplatnenie pri tvorbe 3D modelu
 • Základy 3D modelovania

 • Univerzálny súradnicový systém- USS
 • 3D prostredie AutoCADu, popis obrazovky, práca s menu
 • štýly zobrazenia v 3D grafike
 • najpoužívanejšie 3D príkazy a ich uplatnenie pri tvorbe 3D modelu
 • 3D posun, 3D rotácia a 3D mierka
 • Modelovanie základných 3D entít

 • základné entity: kocka, kváder, kužeľ, guľa, ...
 • rozdelenie entít: solid a surface, mesh
 • Modelovanie na úrovni Solid- plných telies

 • práca s príkazmi Polysolid, Extrude, Presspull, Revolve a Sweep, Union, Substract a Intersect
 • orezávanie telies, zaobľovanie a zkosenie hrán telies
 • modifikácia plných telies- Taper, Offset, Shell a pod.
 • využitie roviny rezu a zobrazenie rezaných plôch
 • Modelovanie na úrovni Surface- plášťov

 • príkazy pre vytváranie plášťov- Network, Loft, Sweep, Planar, Extrude, Revolve, Blend,Patch, Offset
 • príkazy pre editáciu plášťov- orezávanie a zaobľovanie
 • modelovanie prostredníctvom NURBS a kontrolných vrcholov krivky- CV spline
 • Modelovanie na úrovni Mesh- sietí

 • modelovanie základných sieťových primitív a nastavenie delenia siete
 • príkazy pre vytváranie sietí- Revolved Surface, Edge Surface, Tabulated Surface, Ruled Surface
 • vyhladzovanie povrchov sietí- Smooth
 • editácie sietí- Split Face, Merge Face a Close Hole a pod.
 • konverzia sietí na plášte a plné telesá
 • výber bodov, hrán a plôch v rámci siete a ich modifkácia v 3D priestore
 • práca s gizmom v rámci sietí
 • Render

 • vizuálne štýly: drôtený model, 3D hide, reálny, konceptuálny...
 • osvetlenie: bodové, priame svetlo, reflektor a pod.
 • nastavenie osvetlenia scény (Environment) denným svetlom a využitie rôznych filtrov pre vytváranie nálady scény
 • materiály: tvorba a použitie
 • práca s kamerou
 • rendering: spôsob použitia a nastavenia rendru pre finálne fotorealistické zobrazenie produktu
 • nastavenie animácie scény
 • Vytváranie Layoutu pre 3D model

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD

Pečať finančnej stability