Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz CISCO I.,II.,III

Kurz CISCO I.,II.,III

Kurz CISCO I., II., III. je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), resp. CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom

Termíny kurzov CISCO I.,II.,III
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 02.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 13.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 24.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 1500.00 / 1,800.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia CISCO I.,II.,III

  Účel a funkcie rôznych sieťových zariadení, ako sú smerovače, prepínače, bridge a rozbočovače

 • Rozpoznať účel a funkcie rôznych sieťových zariadení, ako sú smerovače, prepínače, bridge a rozbočovače
 • Výber komponentov potrebných na splnenie danej špecifikácie siete
 • Identifikácia bežných aplikácií a ich vplyv na sieť
 • Účel a základné fungovanie protokolov v modeloch OSI a TCP/IP
 • Predpoveď toku údajov medzi dvoma hostiteľmi v sieti
 • Určenie vhodných médií, káblov, portov a konektorov na pripojenie sieťových zariadení Cisco k iným sieťovým zariadeniam a hostiteľom v sieti LAN
 • Technológie prepínania LAN

 • Určenie technológie a metódy riadenia prístupu k médiám pre siete Ethernet
 • Základné koncepcie prepínania a fungovanie prepínačov Cisco
 • Konfigurácia a overenie počiatočnej konfigurácie prepínača vrátane správy vzdialeného prístupu
 • Overenie stavu siete a prevádzky prepínača pomocou základných nástrojov
 • Ako VLAN vytvárajú logicky oddelené siete a potrebu smerovania medzi nimi
 • Konfigurácia a overenie siete VLAN
 • Konfigurácia a overenie trunkingu na prepínačoch Cisco
 • IP adresovanie (IPv4/IPv6)

 • Fungovanie a nevyhnutnosť používania súkromných a verejných IP adries na IPv4 adresovanie
 • Vhodná schéma adresovania IPv6 na splnenie požiadaviek na adresovanie v prostredí LAN/WAN
 • Vhodná schéma adresovania IPv4 pomocou VLSM a sumarizácie na splnenie požiadaviek na adresovanie v prostredí LAN/WAN
 • Technologické požiadavky na prevádzku IPv6 v spojení s IPv4
 • Adresy IPv6
 • Technológie smerovania IP

 • Základné koncepty smerovania
 • Konfigurácia pomocou CLI na nastavenie základnej konfigurácie smerovača
 • Konfigurácia a overenie prevádzkového stavu ethernetového rozhrania
 • Kontrola konfigurácie smerovača a sieťového pripojenia
 • Konfigurácia a overenie konfigurácie smerovania pre statickú alebo predvolenú cestu vzhľadom na špecifické požiadavky na smerovanie
 • Metódy smerovania a smerovacie protokoly
 • Konfigurácia a overenie OSPF (jedna oblasť)
 • Konfigurácia a overenie smerovania interVLAN (smerovač na kľúči)
 • Konfigurácia rozhrania SVI
 • Služby IP

 • Konfigurácia a overenie DHCP (smerovač IOS)
 • Typy, vlastnosti a aplikácie ACL
 • Konfigurácia a overenieACL v sieťovom prostredí
 • Základná operácia NAT
 • Konfigurácia a overenie NAT pre dané sieťové požiadavky
 • Konfigurácia a overenie NTP ako klienta
 • Zabezpečenie sieťového zariadenia

 • Konfigurácia a overenie bezpečnostných funkcií sieťového zariadenia
 • Konfigurácia a overenie zabezpečenie portu prepínača
 • Konfigurácia a overenie ACL na filtrovanie sieťovej prevádzky
 • Konfigurácia a overenie ACL na obmedzenie prístupu telnet a SSH k smerovaču
 • Riešenie problémov

 • Odstraňovanie a oprava bežných problémov súvisiacich s adresovaním IP a konfiguráciami hostiteľa
 • Riešenie problémov s VLAN
 • Riešenie problémov s trunkingom na prepínačoch Cisco
 • Riešenie problémov ACL
 • Riešenie problémov vrstvy 1

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 získa základné teoretické vedomosti o technológiách smerovania a prepínania v počítačových sieťach a praktické zručnosti s ich konfiguráciou v prostredí operačného systému Cisco IOS. Okrem uvedeného nadobudne aj všeobecné znalosti o dizajne a zabezpečení počítačových sietí pozostávajúcich zo smerovačov a prepínačov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia CISCO I.,II.,III

  Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy počítačových sietí, CISCO

  Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz CISCO I.,II.,III:

  Kontaktujte nás

  Meno:
  E-mail:
  Telefón:
  Predmet správy:

  Správa:

  Hodnotenia kurzu CISCO I.,II.,III

  Pečať finančnej stability