Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Hodnotenia kurzov

Kurzy počítačových sietí, CISCO

Kurzy počítačových sietí, CISCOKatalóg

Osnovy školení na Kurzy počítačových sietí, CISCO zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Správca počítačovej siete
  Naučíte sa ako funguje miestna počítačová sieť a pochopíte ako funguje internet. Teoretické základy počítačových sietí využijete na vytvorenie návrhu bezpečnej miestnej počítačovej siete (LAN). Základný prehľad v oblasti sietí je vstupnou bránou do sveta "sieťariny".
  > Pozrieť
 • Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
  Získajte zručnosti v systéme Windows na úrovni administrátora a zároveň objavte ako fungujú počítačové siete. Na tomto kurze samostatne nainštalujete a nastavíte systém Windows. Okrem základných a rozšírených nástrojov administrátora sa budeme venovať aj hardwarovým problémom a základom sietí.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
  Školenie Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Absolvent kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach
  Školenie Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach so zameraním na technológie statického a dynamického smerovania v IP sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na smerovačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov v IP sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach
  Školenie Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach so zameraním na technológie prepínania v LAN sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o prepínaní rámcov v LAN sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou prepínačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
  > Pozrieť
 • INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2)
  Kurz INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2) je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1)Cez KOMPAS+ bezplatne!
  Kurz INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1) je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), resp. CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • Správca počítačových sietíCez KOMPAS+ bezplatne!
  Kompetenčný kurz Správca počítačových sieti je určený všetkým záujemcom, ktorých zaujíma práca s počítačovými sieťami, ich inštaláciou a konfiguráciou v prostredí Windows/Server, príp. v prostredí Linuxu a radi by si našli pracovné uplatnenie v tejto oblasti na trhu práce. Po ukončení kurzu účastníci získavajú Certifikát. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  > Pozrieť

Najbližšie kurzy - garantované termíny:

Ďalšie vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
23.06.2021 - streda Bratislava
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
26.06.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach
26.06.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Správca počítačovej siete
28.06.2021 - pondelok Bratislava
Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
06.07.2021 - utorok Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
12.07.2021 - pondelok Online kurz s lektorom na živo
INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1)
17.07.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
17.07.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach
24.07.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Správca počítačovej siete
26.07.2021 - pondelok Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach
31.07.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
31.07.2021 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
04.08.2021 - streda Bratislava
Správca počítačovej siete
09.08.2021 - pondelok Bratislava
Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
09.08.2021 - pondelok Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach
11.08.2021 - streda Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
16.08.2021 - pondelok Online kurz s lektorom na živo
Správca počítačových sietí
16.08.2021 - pondelok Bratislava
Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
16.08.2021 - pondelok Online kurz s lektorom na živo

Rozšírte svoje vedomosti a rozvíjajte svoje schopnosti pri objavovaní možností počítačových sietí. Či už ste používateľ alebo správca siete, naša ponuka kurzov je tu pre Vás.

Okrem systémov Windows môžete rozšíriť svoje znalosti o oblasť počítačových sietí. Kurzy počítačových sietí spoločne s kurzami Microsoft Windows tvoria jeden veľký celok zručností šikovného administrátora a pomôžu Vám zlepšiť Vašu súčasnú prácu administrátora, príp. naštartovať svoju kariéru v tejto oblasti.

Naše metódy výučby počítačových sietí

Okrem odborného výkladu a ukážok je pre Vás prínosom priame prepojenie teórie s praxou. Máme k dispozícií testovacie sieťové zariadenia (okrem iného switche), ktoré používame pri výučbe. Okrem toho využívame online nástroje na simuláciu administračných prvkov sieťových komponentov.

Benefity školenia počítačových sietí u nás

Medzi ďalšie benefity, ktoré naši klienti oceňujú, sú komfortné, svetlé a priestranné školiace miestnosti, ale aj občerstvenie počas prestávok. Po ukončení kurzu, ktorý prebieha v uvoľnenej atmosfére, získa každý účastník certifikát absolventa školenia Macrosoft. Certifikáty Macrosoft sú široko akceptované zamestnávateľmi vrátane veľkých organizácií a spoločností.

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Zasielanie noviniek

 

Prečo si vybrať
Macrosoft?

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability