Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Projektový manažment

Kurz Projektový manažment

Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie pri realizácii projektov.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Projektový manažment
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
15.07.2024
- 17.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

09.09.2024
- 11.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

04.11.2024
- 06.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 10.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 05.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 30.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 25.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 625.00 / 750.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Projektový manažment

  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 • • Základné pojmy alebo rozlišujme Projektové riadenie a Riadenie projektov
 • • Čo to je? Kedy k nemu pristupujeme?
 • • Robíme vôbec projekt? Čo je skutočný projekt?
 • • Máme sa do projektu pustiť, alebo nie?
 • • Chronológia projektu
 • • Projektová analytika
 • • Príprava projektu
 • • Plánovanie projektu
 • • Efektívny projektový plán
 • • Zdroje projektu a ich plánovanie
 • • Časové a nákladové prognózovanie
 • • Plánovacie nástroje
 • • Niečo o vhodnosti organizačnej štruktúry voči riadeniu projektu
 • • Realizácia projektu
 • • Riziká projektu a ako im čeliť?
 • • Ako riadiť projekt?
 • • Zmeny v projekte – nevyhnutnosť s ktorou sa počíta.
 • • Riešenie projektových problémov
 • • Komunikácia počas riadenia projektu
 • • Hodnotenie projektu
 • • Uzavretie projektu.
 • SEBAPREZENTÁCIA

 • Obsah vzdelávania:
 • • Kto som?
 • • Ako ma vidia iní?
 • • Čo dokážem? – Aké sú moje kompetentnosti? Nie je dôležité čo práve aktuálne robím, ale čo
 • všetko ešte dokážem a môžem robiť
 • • Čo nedokážem, čo nemôžem robiť, čo nesmiem robiť
 • • Čo o mne chcú vedieť iní? Vennov diagram
 • • Aká je moja história a ako si nastaviť imidž?
 • • Ako zisťujú kto som?
 • • Ako si pripraviť sebaprezentáciu?
 • 2
 • • Ako ustáť stres, trému a konflikt počas sebaprezentácie
 • PRÍLEŽITOSTI NA TRHU PRÁCE

 • Obsah vzdelávania:
 • • Vrodené/osvojené/získané kompetentnosti
 • • Ako čítať pracovné ponuky?
 • • Prečo a ako si ponuku preveriť, ako si preveriť samotnú organizáciu hľadajúcu
 • zamestnancov?
 • • Moje potreby a želania. Nevyberá si iba organizácia, ale aj ja!
 • • Koho vlastne organizácie hľadajú?
 • • Akým spôsobom hľadajú vhodných uchádzačov?
 • • Ako sa stať atraktívnym uchádzačom?
 • TIME MANAGEMENT

 • Obsah vzdelávania:
 • • Čo je Time-management?
 • • Na čo slúži?
 • • Aké sú príznaky zlyhania v oblasti manažmentu času v profesionálnom i osobnom živote?
 • • Čo spôsobuje problémy s ovládnutím času v profesionálnom i osobnom živote?
 • • Čo to sú zlodeji času a ako pôsobia?
 • • Ako proti nim jednoducho zabojovať?
 • • Ako stanovovať priority v manažmente času?
 • • Ako riadiť riziká v manažmente času?
 • • Aký ste typ Time-managera a čo to znamená?
 • • Na čo sa v Time-managera sústrediť?
 • • Ako plánovať v Time-managemente?

Výstupné vedomosti: Absolvent si osvojí zásady projektového riadenia, štandardy a pravidlá, ktoré definujú činnosti v projektovom riadení. Bude schopný samostatne viesť a riadiť projekt, zostaviť projektový tím, vypracovať harmonogram projektu a plán nákladov projektu, riadiť riziká projektu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Project, projektové riadenie

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Projektový manažment:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Projektový manažment

Pečať finančnej stability