Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Obchodník a pracovník prvého kontaktu

Kurz Obchodník a pracovník prvého kontaktu

Tréning predavačov a pracovníkov prvého kontaktu je určený predavačom a pracovníkom v maloobchode, zamestnancom prvého kontaktu v službách a všetkým, ktorí sa venujú obsluhe klientov.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Obchodník a pracovník prvého kontaktu
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Obchodník a pracovník prvého kontaktu

  Maloobchodný predaj - nácvik predajných zručností

 • osobný predaj tovaru alebo služieb zákazníkovi
 • vedenie predajného rozhovoru
 • doplňovanie zásob tovaru
 • typy uzatvárania predaja
 • Poskytovanie služieb po realizácii predaja

  Problematické situácie v maloobchodnom predaji

 • predaj niekoľkým zákazníkom súčasne
 • predaj skupine zákazníkov
 • predaj náhradného tovaru
 • prenechanie zákazníka inému predavačovi
 • zákazník, ktorý v predajni nič nekupuje
 • vyjednávanie
 • vrátenie tovaru
 • vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • Prekonanie negatívnych predajných návykov

 • nedostatočné nadšenie predavača
 • komunikačné chyby - hádky, slovník, prehliadanie otázok, príliš veľa rečí
 • podceňovanie zákazníka
 • nedostatočný priestor pre zákazníka
 • Identifikácia vašich silných stránok a priestoru na zlepšenie a vytvorenie vlastného plánu rozvoja

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní tréningu zvýšite predaj pomocou pochopenia podstaty a špecifík maloobchodného predaja, spoznáte úlohy predavača v styku so zákazníkom, osvojíte si predajné zručnosti nevyhnutné na zvládnutie bežných, ako aj problémových predajných situácií a komunikácia so zákazníkom sa pre Vás stane koníčkom.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Obchodník a pracovník prvého kontaktu:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Obchodník a pracovník prvého kontaktu

Pečať finančnej stability