Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Business analýza

Kurz Business analýza

Často jednou z najhlavnejších príčin zlyhania IT projektov je nízka úroveň špecifikácie požiadaviek. Podľa projektových štatistík až 56 % chýb v projektoch má pôvod vo fáze definovania požiadaviek a dokončené projekty ponúkajú len 52 % navrhovanej funkcionality. Aj preto dnes správne porozumieť roli business analytika je veľmi dôležité a žiadané. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi business analýzy a funkciami, príspevkami a vplyvom business analytika v organizácii. Na tomto kurze sa zoznámite s procesom business analýzy aplikovaného v rámci projektov, ako aj jeho pred-projektovými aktivitami. Dozviete sa, ako business analytik podporuje projekt počas jeho celého životného cyklu. Absolventi kurzu budú detailne rozumieť charakteristike role business analytika a jednotlivým komponentom, ktoré tvoria profesiu business analýzy. Začínajúci analytici získajú robustný pracovný slovník, ktorý im poskytne efektívnu komunikáciu na projektoch.

Minimálne vstupné vedomosti: Žiadne počiatočné podmienky nie sú potrebné pre účasť na tomto kurze.

Termíny kurzov Business analýza
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 490.00 / 588.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Business analýza

  Úvod do Kurzu Business analýzy

 • Úvod do kurzu
 • Čo je business analýza
 • Aké problémy rieši?
 • Aktivity business analýzy
 • Rola business analytika

 • Aká je rola business analytika?
 • Výstupy (deliverables) business analýzy
 • Kariérna cesta business analytika (BA)
 • Stakeholders

 • Prehľad stakeholders
 • Projektový manažér (PM), PM rola vs BA rola
 • Developer, Tester a iné role
 • Životné cykly

 • Prehľad životných cyklov
 • PLC a SDLC
 • Vodopádový (Waterfall) cyklus, iteratívny SDLC
 • Agile SDLC
 • Produktový životný cyklus
 • Requirements životný cyklus a iné
 • Strategická analýza a zmena

 • Čo je strategická analýza?
 • Prvky strategickej analýzy
 • Identifikácia stakeholers a business potrieb
 • Porozumenie a definovanie rozsahu riešenia (solution scope)

 • Čo je rozsah riešenia (solution scope)?
 • Project scope vs product scope (rozsah projektu vs rozsah produktu)
 • Čo je „problem statement“?
 • Techniky ako určiť scope (rozsah)
 • Porozumenie požiadavkám (Requirements)

 • Definovať termín požiadavky
 • Porozumieť typom požiadaviek
 • Zobrazenie requirements procesu
 • Požiadavky vs špecifikácie a business pravidlá (rules)
 • Plánovanie a zisťovanie (Eliciting) požiadaviek

 • The Requirements Work Plan (RWP)
 • Komponenty RWP
 • Identifikácia dobrých otázok pre elicitation
 • Aktívne počúvanie
 • Kategórie a typy elicitation techník
 • Analyzovanie a dokumentovanie požiadaviek

 • Porozumenie requirements analýze
 • BRD dokument - The Business Requirements Document (BRD)
 • The BRD vs. špecifikácia funkčných požiadaviek
 • Komponenty BRD
 • Cieľ „packaging requirements“
 • Zisťovanie (Elicitation) a modelovanie procesov

 • Prečo sa vytvárajú modely?
 • Ciele modelovania
 • Čo je process manažment?
 • Porozumenie procesnému modelovaniu
 • Modelovanie pomocou BPMN
 • AS-IS vs. TO-BE modelovanie
 • BPMN subclasses
 • BPMN simple structure
 • Prototyping Business Process Modeling case study
 • Verifikovanie a validovanie požiadaviek

 • Rozdiel medzi validáciou (validation) a verifikáciou (verification)
 • Charakteristika dobrých požiadaviek
 • Riziká spojené s požiadavkami
 • Typy testovacích prístupov
 • Vytvorenie testovacieho plánu
 • Requirements traceability matrix
 • Verifikované a validované požiadavky (Verified and validated requirements)
 • Ďalšie témy a prostriedky

 • Jednotlivé tematické bloky sú doplnené praktickými cvičeniami a prípadovými štúdiami
 • Osnova kurzu môže byť čiastočne upravená podľa praktických potrieb účastníkov kurzu
 • Poskytnutie praktických informácií a pomôcok pri aplikovaní business analýzy (check listy, vzorové formuláre, užitočné linky a iné nástroje)

Výstupné vedomosti: Kurz je vhodný pre začínajúcich i skúsených profesionálov, ktorí potrebujú posilniť svoj zrozumiteľný a systematický postup pri používaní business analýzy.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Project, projektové riadenie

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Business analýza:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Business analýza

Pečať finančnej stability