Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Adobe Photoshop - úprava fotografií

Kurz Adobe Photoshop - úprava fotografií

Kurz Adobe Photoshop - úprava fotografií, základy je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú preniknúť do tajov spracovania, úprav a vylepšovania fotografií prostredníctvom špičkového grafického editora Adobe Photoshop. Hlavný dôraz je pritom kladený na pochopenie princípov jednotlivých úprav a na praktické cvičenia.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Adobe Photoshop - úprava fotografií
Nie sú otvorené žiadne termíny.

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 145.00 / 174.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Adobe Photoshop - úprava fotografií

  Úvod do spracovania digitálneho obrazu

 • základná charakteristika digitálneho obrazového súboru a základné pojmy (vektorový a bitmapový súbor, farebná hĺbka, rozlíšenie, dpi atď.)
 • najrozšírenejšie typy obrazových súborov, rozdiely medzi nimi, výhody, nevýhody
 • čo je možné dosiahnuť úpravami digitálnych fotografií a čo nie
 • postavenie Adobe Photoshop medzi grafickými editormi
 • Užívateľské rozhranie Adobe Photoshop

 • štruktúra menu
 • okná aplikácie a panely nástrojov
 • základné možnosti prispôsobenia užívateľského rozhrania
 • otváranie a ukladanie súborov, PSD súbory
 • informatívna zmienka o prehliadači obrázkov Adobe Bridge a jeho spolupráce s Adobe Photoshop
 • Základné úpravy geometrie obrazu

 • zmeny veľkosti a rôzne veľkosti pre rôzne účely
 • výrez
 • otáčanie
 • narovnanie
 • korekcia perspektívy
 • korekcia poduškovitého a súdkovitého skreslenia
 • ukážky a cvičenia
 • Úprava tonality fotografie

 • tonálna šírka, jas a kontrast, tiene a svetlá
 • histogram
 • nástroj na nastavenie úrovní, biely bod, čierny bod
 • nástroj na úpravu kriviek – úprava tonality, úprava kontrastu
 • ukážky a cvičenie
 • Farby

 • farebné priestory
 • vyváženie bielej farby
 • odtieň a sýtosť
 • úprava a vyváženie farieb
 • úvod do problematiky správy farieb
 • ukážky a cvičenia
 • Základy retušovania v Adobe Photosohop

 • retušovací štetec
 • klonovacie razítko
 • redukcia červených očí
 • ukážky a cvičenia
 • Doostrovanie a znižovanie šumu

 • vzťah optickej ostrosti a digitálneho doostrovania
 • dôvody digitálneho doostrovania a jeho limity
 • spôsoby doostrovania
 • vznik šumu a spôsoby jeho znižovania
 • nástroj na znižovanie šumu
 • vzájomný vzťah znižovania šumu a doostrovania
 • ukážky a cvičenia
 • Základy vrstiev

 • princíp vrstiev a ich využitie
 • spôsoby vytvorenia novej vrstvy
 • nastavenie základných vlastností vrstiev (viditeľnosť, poradie, krytie, zlučovanie)
 • základná technika fotomontáže (a odkaz na pokročilé techniky)
 • ukážky a cvičenia
 • Práca s textom

 • vkladanie textu
 • nastavenie atribútov textu a formátovanie
 • rastrový text
 • ukážky a cvičenia
 • Príprava fotografií pre cieľové médium

 • finalizácia podľa spôsobu použitia (veľkosť obrázku, fotolab, domáca tlač, email, web)
 • prispôsobenie rozlíšenia, dpi, prevzorkovanie
 • doostrenie
 • ukážky a cvičenia
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Po úspešnom absolvovaní kurzu Adobe Photoshop budú účastníci ovládať: princípy úprav digitálneho obrazu, orientovať sa v rozsiahlom prostredí grafického editora, základné techniky vylepšovania, úprav a optimalizácie obrázkov, prípravu fotografií pre rôzne určenie (fotolab, domáca tlač, internet, mail).

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Adobe Photoshop - úprava fotografií

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Adobe Photoshop - úprava fotografií:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Adobe Photoshop - úprava fotografií

Pečať finančnej stability