Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Termíny kurzov

Kurzy Excel

Denné kurzy (2 dni)

17.10.2019
14.11.2019
12.12.2019
23.1.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
24.10.2019
29.10.2019
18.11.2019
16.12.2019
27.1.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

4.11.2019
2.12.2019
13.1.2020
10.2.2020

Večerné kurzy (2 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
5.12.2019
16.1.2020
13.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
16.11.2019

Denné kurzy (5 dní)

4.11.2019
2.12.2019
13.1.2020
10.2.2020

Večerné kurzy (8 dní)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (5 dní)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019
22.11.2019
20.12.2019
31.1.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

17.10.2019
14.11.2019
12.12.2019
23.1.2020

Večerné kurzy (3 dni)

17.10.2019
18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

23.10.2019
20.11.2019
18.12.2019
29.1.2020

Večerné kurzy (3 dni)

23.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
25.11.2019
29.1.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

5.11.2019
3.12.2019
14.1.2020
11.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

15.10.2019
29.11.2019
10.1.2020
7.2.2020

Večerné kurzy (2 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
9.12.2019
20.1.2020
17.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019
22.1.2020

Večerné kurzy (2 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

11.11.2019
9.12.2019
20.1.2020
17.2.2020

Večerné kurzy (4 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019
29.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

17.10.2019
12.12.2019
20.2.2020
16.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

14.11.2019
23.1.2020
19.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019
Kurzy účtovníctva

Denné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny
Kurzy Word, PowerPoint

Denné kurzy (7 dní)

21.10.2019
22.10.2019

Večerné kurzy (10 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (7 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

6.11.2019
18.12.2019
12.2.2020
25.3.2020
6.5.2020

Večerné kurzy (2 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

20.11.2019

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

22.11.2019
31.1.2020
27.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

18.11.2019
13.1.2020
24.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
9.12.2019
3.2.2020
16.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

7.11.2019
19.12.2019
13.2.2020
26.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy (2 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
27.11.2019
22.1.2020
4.3.2020
15.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019
6.12.2019
31.1.2020
13.3.2020
24.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

8.11.2019
17.1.2020
13.3.2020
8.5.2020

Večerné kurzy (2 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019
Základy práce s PC

Denné kurzy (4 dni)

25.11.2019
20.1.2020
2.3.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (5 dní)

21.10.2019
18.11.2019

Víkendové kurzy (4 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (9 dní)

15.10.2019

Večerné kurzy (14 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (9 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

25.11.2019
20.1.2020
2.3.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.11.2019
20.1.2020
2.3.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

21.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (4 dni)

16.10.2019
27.11.2019
22.1.2020
4.3.2020
15.4.2020

Večerné kurzy (5 dní)

18.11.2019

Víkendové kurzy (4 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

6.11.2019
18.12.2019
12.2.2020
25.3.2020
6.5.2020

Večerné kurzy (4 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

8.11.2019

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny
Kurzy Access

Denné kurzy (3 dni)

28.10.2019
9.12.2019
3.2.2020
16.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (4 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019

Denné kurzy (8 dní)

28.10.2019
9.12.2019
3.2.2020
16.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (10 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (8 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

2.12.2019
10.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019
29.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

5.12.2019
13.2.2020
9.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

4.11.2019
16.12.2019
10.2.2020
23.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

6.11.2019
18.12.2019
12.2.2020
25.3.2020
6.5.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.11.2019
6.2.2020
2.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019
Kurzy 3D grafiky a CAD

Denné kurzy (2 dni)

15.10.2019
4.11.2019
2.12.2019
13.1.2020
10.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019

Denné kurzy (2 dni)

13.11.2019
10.12.2019

Večerné kurzy (3 dni)

27.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (6 dní)

22.10.2019
20.11.2019
5.12.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
11.12.2019

Večerné kurzy (3 dni)

12.11.2019
1.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

23.11.2019
7.12.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
9.1.2020
20.2.2020
2.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

23.10.2019
18.12.2019
26.2.2020
22.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

17.10.2019
28.11.2019
23.1.2020
5.3.2020
16.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

24.10.2019
4.12.2019
29.1.2020
11.3.2020
22.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.11.2019
16.1.2020
27.2.2020
9.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
7.1.2020
17.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

13.11.2019
8.1.2020
19.2.2020
1.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

18.11.2019
13.1.2020
24.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

4.11.2019
16.12.2019
10.2.2020
23.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

25.11.2019
20.1.2020
2.3.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
9.12.2019
3.2.2020
16.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019
Kurzy grafiky, video

Denné kurzy (8 dní)

21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (5 dní)

28.10.2019
25.11.2019
7.1.2020
3.2.2020

Večerné kurzy (8 dní)

18.11.2019

Víkendové kurzy (5 dní)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

22.10.2019
23.10.2019
28.10.2019
25.11.2019
7.1.2020
3.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

24.10.2019
28.10.2019
8.1.2020
4.3.2020
29.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
7.1.2020
2.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
30.10.2019
27.11.2019
8.1.2020
5.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

25.11.2019
20.1.2020
2.3.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

15.10.2019
31.10.2019
11.11.2019
9.12.2019
20.1.2020
17.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

17.10.2019
12.12.2019
20.2.2020
16.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

18.11.2019
13.1.2020
24.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

23.10.2019
18.12.2019
26.2.2020
22.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

27.11.2019
22.1.2020
4.3.2020
15.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

20.11.2019
15.1.2020
26.2.2020
8.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019
22.11.2019
20.12.2019
31.1.2020

Večerné kurzy (2 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019
Kurzy Project, Outlook

Denné kurzy (2 dni)

12.12.2019
6.2.2020
19.3.2020
30.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

2.12.2019
10.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

15.11.2019
10.1.2020
21.2.2020
3.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

8.11.2019
6.12.2019
17.1.2020
14.2.2020

Večerné kurzy (2 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

18.10.2019
13.12.2019
21.2.2020
17.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

14.11.2019
23.1.2020
19.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019
Tvorba www stránok

Denné kurzy (8 dní)

28.10.2019
25.11.2019
7.1.2020
3.2.2020

Večerné kurzy (15 dní)

4.11.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (8 dní)

16.11.2019

Denné kurzy (4 dni)

18.11.2019
13.1.2020
24.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (5 dní)

25.11.2019

Víkendové kurzy (4 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (8 dní)

28.10.2019
25.11.2019

Večerné kurzy (15 dní)

4.11.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (8 dní)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
25.11.2019
7.1.2020
3.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

28.10.2019
25.11.2019
8.1.2020
5.2.2020

Večerné kurzy (4 dni)

4.11.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
25.11.2019
7.1.2020
3.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
7.1.2020
17.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

13.11.2019
8.1.2020
19.2.2020
1.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

18.11.2019
13.1.2020
24.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

30.10.2019
27.11.2019
8.1.2020
5.2.2020

Večerné kurzy (3 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

16.10.2019
11.12.2019
19.2.2020
15.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

4.11.2019
13.1.2020
9.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

23.10.2019
4.12.2019
29.1.2020
11.3.2020
22.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

17.10.2019
28.11.2019
23.1.2020
5.3.2020
16.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
16.12.2019
24.2.2020
20.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

4.11.2019
12.12.2019

Večerné kurzy (2 dni)

13.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

26.11.2019
18.12.2019

Večerné kurzy (3 dni)

20.11.2019
3.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019
30.11.2019
Programovanie .NET, C++

Denné kurzy (2 dni)

25.11.2019

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

7.12.2019

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
20.1.2020
16.3.2020

Večerné kurzy

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
16.1.2020
12.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

25.11.2019
3.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy (4 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019

Denné kurzy (2 dni)

9.12.2019
17.2.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

8.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

11.11.2019
7.1.2020
17.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy (4 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

18.10.2019
22.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
2.12.2019
27.1.2020
9.3.2020
20.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

20.11.2019
29.1.2020
25.3.2020

Večerné kurzy (4 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019

Denné kurzy (3 dni)

4.11.2019
13.1.2020
9.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy (4 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

8.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
16.12.2019
24.2.2020
20.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019
Kurzy SQL, Oracle

Denné kurzy (3 dni)

4.11.2019
9.12.2019
17.2.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (4 dni)

21.10.2019
18.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
16.1.2020
12.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

4.11.2019
13.1.2020
9.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy (4 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

15.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

4.11.2019
9.1.2020
5.3.2020
30.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

28.10.2019
7.1.2020
2.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (4 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

30.10.2019
11.12.2019
5.2.2020
18.3.2020
29.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
20.1.2020
16.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

21.10.2019
25.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

8.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

21.10.2019
16.12.2019
24.2.2020
20.4.2020

Večerné kurzy (4 dni)

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

6.11.2019
15.1.2020
11.3.2020
6.5.2020

Večerné kurzy (4 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019
29.11.2019
Kurzy Java, Python

Denné kurzy (6 dní)

28.10.2019
29.10.2019

Večerné kurzy (10 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (6 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (9 dní)

18.11.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (3 dni)

13.11.2019
22.1.2020
18.3.2020

Večerné kurzy (4 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

15.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

25.11.2019
27.1.2020
23.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

2.12.2019
27.1.2020
23.3.2020

Večerné kurzy (5 dní)

4.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

25.11.2019
3.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

24.10.2019
19.12.2019
27.2.2020
23.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy

2.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

28.10.2019
7.1.2020
2.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (5 dní)

4.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

4.12.2019
12.2.2020
8.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

26.11.2019
4.2.2020
31.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

6.12.2019
14.2.2020
3.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
2.12.2019
27.1.2020
9.3.2020
20.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

18.11.2019
27.1.2020
23.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

25.11.2019
20.1.2020
2.3.2020
14.4.2020

Večerné kurzy

28.10.2019
2.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019
Kurzy Windows, Server

Denné kurzy (8 dní)

21.10.2019
18.11.2019

Večerné kurzy (12 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (8 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (6 dní)

21.10.2019
20.11.2019
16.12.2019

Večerné kurzy (9 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (6 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
9.12.2019
3.2.2020
16.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

18.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (5 dní)

28.10.2019
9.12.2019
3.2.2020
16.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (7 dní)

4.11.2019

Víkendové kurzy (5 dní)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

4.11.2019
16.12.2019
10.2.2020
23.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy (4 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (3 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
20.1.2020
16.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

30.10.2019
11.12.2019
5.2.2020
18.3.2020
29.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
2.12.2019
27.1.2020
9.3.2020
20.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

5.12.2019
13.2.2020
9.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

11.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.10.2019
7.1.2020
2.3.2020
27.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny
Kurzy Linux

Denné kurzy (5 dní)

11.11.2019
20.1.2020
16.3.2020

Večerné kurzy (6 dní)

4.11.2019

Víkendové kurzy (5 dní)

9.11.2019

Denné kurzy (6 dní)

4.11.2019
8.12.2019

Večerné kurzy (9 dní)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (6 dní)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
20.1.2020
16.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

14.11.2019
23.1.2020
19.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

20.11.2019
29.1.2020
25.3.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (4 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

25.11.2019
3.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019
Školenia Cisco

Denné kurzy (2 dni)

2.12.2019
27.1.2020
9.3.2020
20.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

9.12.2019
29.1.2020
11.3.2020
22.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

16.12.2019
10.2.2020
23.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
19.12.2019
13.2.2020
26.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (6 dní)

21.10.2019
2.12.2019
27.1.2020
9.3.2020
20.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy

2.11.2019

Denné kurzy (5 dní)

4.11.2019
16.12.2019
10.2.2020
23.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy

11.11.2019

Víkendové kurzy (5 dní)

16.11.2019
Kurzy fotografovania

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny
Online podnikanie

Denné kurzy (1 deň)

30.10.2019
27.11.2019

Večerné kurzy (2 dni)

6.11.2019
9.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019
30.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

4.11.2019
11.12.2019

Večerné kurzy (2 dni)

25.11.2019
17.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019
14.12.2019

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

21.10.2019
30.11.2019

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy

4.11.2019
16.12.2019

Večerné kurzy (1 deň)

11.11.2019
11.12.2019

Víkendové kurzy

15.11.2019
7.12.2019

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

19.11.2019
10.12.2019

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (5 dní)

3.11.2019
2.12.2019
10.12.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

21.10.2019
12.12.2019

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

20.11.2019
17.12.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019
30.11.2019

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

12.11.2019
16.12.2019

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

5.11.2019

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

30.10.2019
9.12.2019
17.2.2020
14.4.2020

Večerné kurzy (3 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

30.10.2019
11.12.2019

Večerné kurzy (3 dni)

13.11.2019
17.12.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019
7.12.2019

Denné kurzy (2 dni)

21.10.2019
11.11.2019
7.1.2020
17.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

6.12.2019
14.2.2020
3.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019
Kurzy pre asistentky

Denné kurzy (3 dni)

28.10.2019
6.11.2019
10.12.2019
28.2.2020
24.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

18.10.2019
26.11.2019

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019
20.12.2019
28.2.2020
24.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

22.10.2019
17.12.2019
25.2.2020
21.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

8.11.2019
20.12.2019
14.2.2020
27.3.2020
8.5.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019
Komunikačné zručnosti

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

27.11.2019
5.2.2020
1.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

27.11.2019
10.1.2020
5.2.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019
29.11.2019
24.1.2020
6.3.2020
17.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

13.11.2019
22.1.2020
18.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

28.11.2019
6.2.2020
2.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

29.11.2019
24.1.2020
6.3.2020
17.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

30.10.2019
29.11.2019
7.2.2020
3.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

16.10.2019
7.11.2019
4.12.2019
12.2.2020
8.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

26.11.2019
7.2.2020
3.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

21.10.2019
4.11.2019
16.12.2019
24.2.2020
20.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

28.11.2019
6.2.2020
2.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019
Obchodné školenia

Denné kurzy (1 deň)

6.11.2019
15.1.2020
11.3.2020
6.5.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

18.10.2019
29.11.2019
24.1.2020
6.3.2020
17.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

5.11.2019
14.1.2020
10.3.2020
5.5.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (3 dni)

18.10.2019
29.11.2019
24.1.2020
6.3.2020
17.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (3 dni)

25.10.2019
29.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

22.11.2019
31.1.2020
27.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny
Prezentačné zručnosti

Denné kurzy (1 deň)

4.11.2019
11.11.2019
7.1.2020
18.2.2020
31.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

11.11.2019
5.12.2019

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

4.11.2019
11.11.2019
7.1.2020
18.2.2020
31.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

2.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

24.10.2019
10.1.2020
6.3.2020
24.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019
Manažérske kurzy

Denné kurzy (1 deň)

31.10.2019
5.12.2019

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

13.11.2019
16.12.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

4.11.2019
9.12.2019

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

25.10.2019
7.11.2019
19.12.2019
13.2.2020
26.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

26.11.2019

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
16.1.2020
12.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

7.11.2019
19.12.2019
13.2.2020
26.3.2020
7.5.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

7.11.2019

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

5.12.2019
13.2.2020
9.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

26.11.2019
4.2.2020
31.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

19.11.2019
28.1.2020
24.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

3.12.2019
11.2.2020
7.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

2.12.2019
10.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

22.10.2019

Večerné kurzy (3 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

18.11.2019
27.1.2020
23.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

26.10.2019
30.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

4.11.2019
13.1.2020
9.3.2020
4.5.2020

Večerné kurzy

11.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.11.2019
3.2.2020
30.3.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019

Denné kurzy (2 dni)

16.10.2019
21.11.2019
11.12.2019
30.1.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (2 dni)

9.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

15.10.2019
10.12.2019
18.2.2020
14.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

2.12.2019
10.2.2020
6.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

3.12.2019
11.2.2020
7.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

19.10.2019
23.11.2019

Denné kurzy (1 deň)

21.10.2019
3.12.2019

Večerné kurzy (2 dni)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

9.12.2019
17.2.2020
14.4.2020

Večerné kurzy

4.11.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

9.11.2019
Registratúra

Denné kurzy (1 deň)

30.10.2019
4.12.2019
12.2.2020
8.4.2020

Večerné kurzy

Žiadne termíny

Víkendové kurzy (1 deň)

Žiadne termíny
Rozvoj osobnosti

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy (1 deň)

30.10.2019
27.11.2019

Večerné kurzy (2 dni)

4.11.2019
3.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

2.11.2019
7.12.2019

Denné kurzy (1 deň)

25.11.2019
5.12.2019

Večerné kurzy

20.11.2019
11.12.2019

Víkendové kurzy (1 deň)

16.11.2019

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Denné kurzy

Žiadne termíny

Večerné kurzy (1 deň)

Žiadne termíny

Víkendové kurzy

Žiadne termíny

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability