Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Termíny kurzov

Kurzy Excel
Excel 1 - základy Cena: 129.00€
Denné kurzy 15.2.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Excel v praxi Cena: 99.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023, 20.2.2023, 20.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Excel 2 - mierne pokročilý Cena: 139.00€
Denné kurzy 6.2.2023, 6.3.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Excel vzorce a funkcie Cena: 149.00€
Denné kurzy 13.12.2022, 24.1.2023, 21.2.2023, 21.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Excel 3 - pokročilý Cena: 149.00€
Denné kurzy 15.12.2022, 26.1.2023, 23.2.2023, 23.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Excel 4 - expert Cena: 190.00€
Denné kurzy 10.2.2023, 10.3.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Excel kontingenčné tabuľky Cena: 120.00€
Denné kurzy 15.12.2022, 26.1.2023, 23.2.2023, 23.3.2023 Večerné kurzy 9.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Excel grafy Cena: 99.00€
Denné kurzy 18.1.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Excel profesionál - balík! Cena: 399.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023, 20.2.2023, 20.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Excel PowerPivot a PowerQuery Cena: 199.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 6.2.2023, 6.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Power BI Cena: 150.00€
Denné kurzy 16.12.2022, 3.2.2023, 3.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
DAX funkcie v Power BI a v Power Pivot v Exceli Cena: 150.00€
Denné kurzy 20.12.2022, 7.3.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Kurzy MS Office
MS Office v praxi - balík Excel, Word, PowerPoint Cena: 297.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 8.2.2023, 22.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023
PowerPoint v praxi Cena: 99.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 8.2.2023, 22.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Word v praxi Cena: 99.00€
Denné kurzy 15.12.2022, 9.2.2023, 23.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Word 1 - základy Cena: 89.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 6.2.2023, 20.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Word 2 - mierne pokročilý Cena: 99.00€
Denné kurzy 13.12.2022, 7.2.2023, 21.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Word 3 - pokročilý Cena: 120.00€
Denné kurzy 30.1.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 6.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Outlook 2 - pokročilý Cena: 99.00€
Denné kurzy 1.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Outlook 1 - základy Cena: 89.00€
Denné kurzy 16.12.2022, 17.2.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Kurzy Java, Python
Programátor v jazyku JAVA Cena: 1200.00€
Denné kurzy 30.1.2023, 6.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Programátor v jazyku Python Cena: 760.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 13.2.2023
IT TESTER junior Cena: 250.00€
Denné kurzy 20.3.2023
Python programovanie – základy Cena: 220.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 15.2.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Python praktické programovanie s knižnicami Cena: 290.00€
Denné kurzy 9.1.2023 Víkendové kurzy 21.1.2023
Python programovanie pre pokročilých Cena: 260.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 13.2.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Java základy jazyka I. Cena: 320.00€
Denné kurzy 30.1.2023 Rozšírené víkendové kurzy 13.1.2023
Java II. Cena: 350.00€
Denné kurzy 6.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Java pokročilé programovanie Cena: 590.00€
Denné kurzy 2.2.2023, 6.2.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
JasperReports Cena: 490.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 22.2.2023
Java XML a JSON Cena: 320.00€
Denné kurzy 13.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
JavaMail Cena: 250.00€
Denné kurzy 16.12.2022, 24.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Kurzy Project, projektové riadenie
Project 1 - základy Cena: 195.00€
Denné kurzy 2.2.2023, 16.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Project 2 - pokročilý Cena: 245.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 20.2.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Projektový manažment Cena: 390.00€
Denné kurzy 20.12.2022, 13.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Business analýza Cena: 490.00€
Denné kurzy 14.12.2022
Riadenie výkonnosti – efektívne reporty a dashboardy (Ako správne zobrazovať dáta?) Cena: 290.00€
Denné kurzy 2.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Kurzy 3D grafiky, CAD
Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp Cena: 650.00€
Denné kurzy 13.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD Cena: 669.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023, 20.2.2023, 20.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
AutoCAD Cena: 193.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023, 20.2.2023, 20.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
AutoCAD II Cena: 233.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 13.2.2023 Večerné kurzy 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
AutoCAD 3D Cena: 254.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 8.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
SketchUp - V-ray vizualizácia Cena: 250.00€
Denné kurzy 20.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
SketchUp - pokročilé modelovanie Cena: 220.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 15.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Autodesk Inventor Cena: 300.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 6.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
SketchUp - základy modelovania Cena: 200.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 13.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
3D STUDIO MAX - vizualizácia Cena: 250.00€
Denné kurzy 25.1.2023, 8.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
3D STUDIO MAX - modelovanie Cena: 239.00€
Denné kurzy 19.1.2023, 2.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
3D STUDIO MAX - animovanie Cena: 239.00€
Denné kurzy 22.12.2022, 23.2.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Kurzy grafiky, video
Adobe Photoshop - základy Cena: 170.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.2.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Adobe Photoshop - pre pokročilých Cena: 220.00€
Denné kurzy 18.1.2023, 15.3.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Adobe InDesign - základy Cena: 185.00€
Denné kurzy 7.12.2022, 18.1.2023, 15.2.2023, 15.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Adobe Illustrator Cena: 185.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 30.1.2023, 27.2.2023 Večerné kurzy 6.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Adobe InDesign pre pokročilých Cena: 220.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 27.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Adobe Premiere Pro Cena: 199.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 27.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Úprava zvuku v programe Cubase Cena: 175.00€
Denné kurzy 2.2.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Adobe Premiere pokročilý Cena: 250.00€
Denné kurzy 10.2.2023 Večerné kurzy 9.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
After Effects Cena: 250.00€
Denné kurzy 20.2.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
ADOBE AUDITION Cena: 250.00€
Denné kurzy 8.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Tvorba www stránok
Vývojár webových aplikácií Cena: 750.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.2.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
WordPress základy Cena: 190.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.2.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
WordPress pokročilý Cena: 190.00€
Denné kurzy 7.12.2022 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Tvorba www stránok základy Cena: 190.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.2.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
MySQL programovanie a práca s databázou Cena: 190.00€
Denné kurzy 25.1.2023, 22.3.2023 Večerné kurzy 9.1.2023 Rozšírené víkendové kurzy 16.12.2022, 20.1.2023
PHP Script - základy Cena: 140.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 20.3.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Programovanie VBA
Umelá inteligencia – základy Cena: 190.00€
Denné kurzy 25.1.2023, 8.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA Cena: 195.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 1.2.2023, 1.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Excel VBA 2 - programovanie vo VBA Cena: 195.00€
Denné kurzy 8.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
MS Access – základy programovania vo VBA Cena: 270.00€
Denné kurzy 30.1.2023 Večerné kurzy 9.1.2023
Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých Cena: 219.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 8.2.2023, 8.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Kurzy SQL, Oracle, Access
SQL SERVER práca s databázou Cena: 255.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 27.2.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023
Databázový analytik Cena: 750.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 30.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
SQL SERVER programovanie databázy Cena: 195.00€
Denné kurzy 26.1.2023, 23.3.2023 Večerné kurzy 2.1.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
SQL SERVER administrácia systému Cena: 290.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 20.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Rozšírené víkendové kurzy 13.1.2023
SQL SERVER Transact - SQL Cena: 220.00€
Denné kurzy 19.1.2023, 16.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Oracle základy jazyka SQL Cena: 355.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023 Rozšírené víkendové kurzy 16.12.2022
Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL Cena: 290.00€
Denné kurzy 18.1.2023, 1.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Oracle programovanie v PL/SQL Cena: 295.00€
Denné kurzy 30.1.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023
Oracle Administrácia databáz Cena: 290.00€
Denné kurzy 6.3.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Access základy Cena: 250.00€
Denné kurzy 30.1.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023
MS Access – základy programovania vo VBA Cena: 270.00€
Denné kurzy 30.1.2023 Večerné kurzy 9.1.2023
Kurzy Windows Server, Linux
Správca systému Windows - inštalácia a nastavenie počítača Windows Cena: 190.00€
Denné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory Cena: 215.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete Cena: 599.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 27.2.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Windows Server - inštalácia a správa systému Cena: 190.00€
Denné kurzy 30.1.2023, 13.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému Cena: 365.00€
Denné kurzy 7.12.2022, 1.2.2023, 15.3.2023 Večerné kurzy 9.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002 Cena: 650.00€
Denné kurzy 13.12.2022, 21.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
LINUX inštalácia a základy nastavenia systému Cena: 199.00€
Denné kurzy 19.1.2023, 16.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy Cena: 260.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
LINUX v sieti Cena: 240.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 20.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
LINUX správca systému - balík Cena: 690.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 13.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne Cena: 750.00€
Denné kurzy 30.1.2023, 13.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi Cena: 120.00€
Denné kurzy 22.12.2022, 2.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Microsoft SharePoint server pre používateľov Cena: 120.00€
Denné kurzy 12.12.2022
Kurzy počítačových sietí, CISCO
Správca počítačovej siete Cena: 219.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 6.3.2023 Večerné kurzy 9.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete Cena: 599.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 27.2.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí Cena: 490.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 6.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach Cena: 490.00€
Denné kurzy 25.1.2023, 8.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach Cena: 550.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 6.2.2023, 20.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2) Cena: 1590.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 6.2.2023, 20.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1) Cena: 1530.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 6.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Online marketing
Online marketing - základy (Základy online marketingu) Cena: 199.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 6.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu) Cena: 250.00€
Denné kurzy 24.1.2023, 7.3.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Online marketing - expert (Efektívna práca v online marketingu) Cena: 290.00€
Denné kurzy 13.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Marketing na sociálnych sieťach – Tvorba obsahu a médií Cena: 199.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 22.2.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Tvorba reklamných kampaní – Google Ads & YouTube Ads Cena: 219.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 20.2.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Registratúra
Správa registratúry Cena: 159.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 22.2.2023
Komunikačné zručnosti
Asertívna komunikácia v praxi Cena: 340.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 15.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Asertívna komunikácia Cena: 189.00€
Denné kurzy 7.12.2022, 13.1.2023, 15.2.2023, 17.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Efektívna komunikácia Cena: 189.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 20.1.2023, 3.3.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Leadership training Cena: 349.00€
Denné kurzy 14.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Akadémia komunikácie Cena: 583.00€
Denné kurzy 20.1.2023, 3.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia I. Cena: 195.00€
Denné kurzy 9.12.2022, 17.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia II. Cena: 195.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 22.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Call Centrum - Komunikačné zručnosti Cena: 189.00€
Denné kurzy 9.12.2022, 17.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Riešenie konfliktných situácií Cena: 199.00€
Denné kurzy 6.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Business komunikácia v praxi Cena: 340.00€
Denné kurzy 8.12.2022, 16.2.2023 Večerné kurzy 19.12.2022, 23.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Manažérske kurzy
Základné manažérske zručnosti Cena: 349.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 20.2.2023 Večerné kurzy 30.1.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Tímová práca - vedenie ľudí v tíme Cena: 390.00€
Denné kurzy 26.1.2023, 23.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Time a Stres manažment Cena: 189.00€
Denné kurzy 15.12.2022, 9.2.2023, 23.3.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov Cena: 189.00€
Denné kurzy 15.12.2022, 23.2.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Time management a produktivita Cena: 199.00€
Denné kurzy 10.3.2023 Večerné kurzy 12.12.2022, 16.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Leadership training Cena: 349.00€
Denné kurzy 14.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra Cena: 369.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 27.2.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu Cena: 195.00€
Denné kurzy 22.12.2022, 2.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Koučovacie zručnosti manažéra Cena: 229.00€
Denné kurzy 13.12.2022, 21.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Komunikácia manažéra v organizácii Cena: 195.00€
Denné kurzy 12.12.2022, 20.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Manažment zmeny Cena: 349.00€
Denné kurzy 22.12.2022, 2.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Výber zamestnancov Cena: 195.00€
Denné kurzy 17.1.2023, 14.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov Cena: 199.00€
Denné kurzy 13.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Riadenie firemnej kultúry Cena: 350.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 9.2.2023, 1.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Vedenie hodnotiacich rozhovorov Cena: 195.00€
Denné kurzy 20.12.2022, 28.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu? Cena: 199.00€
Denné kurzy 16.1.2023, 13.3.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Tímová synergia a spolupráca Cena: 199.00€
Denné kurzy 27.1.2023, 24.3.2023 Večerné kurzy 9.1.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Riadenie procesu zmien v organizácii Cena: 199.00€
Denné kurzy 19.12.2022, 27.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Prezentačné zručnosti
Prezentačné zručnosti Cena: 195.00€
Denné kurzy 14.12.2022, 21.12.2022, 22.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Tréning prezentačných zručností Cena: 349.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 22.2.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Interný lektor/tréner Cena: 349.00€
Denné kurzy 21.12.2022, 1.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Obchodné školenia
Vyjednávacie zručnosti I. Cena: 250.00€
Denné kurzy 1.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Vyjednávacie zručnosti II. Cena: 250.00€
Denné kurzy 8.12.2022, 16.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Profesionálny nákupca Cena: 190.00€
Denné kurzy 7.12.2022, 15.2.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Praktické obchodné zručnosti Cena: 190.00€
Denné kurzy 20.1.2023, 3.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Akadémia obchodu a predaja Cena: 635.00€
Denné kurzy 20.1.2023, 3.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 21.1.2023
Kurzy pre asistentky
Akadémia pre asistentky Cena: 549.00€
Denné kurzy 10.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022, 28.1.2023
Time a Stres manažment Cena: 189.00€
Denné kurzy 15.12.2022, 9.2.2023, 23.3.2023 Víkendové kurzy 10.12.2022, 14.1.2023
Komunikačné zručnosti pre asistentky Cena: 195.00€
Denné kurzy 10.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Time a Stres management pre asistentky Cena: 195.00€
Denné kurzy 16.12.2022, 10.2.2023, 24.3.2023 Víkendové kurzy 7.1.2023
Home Office
IT TESTER junior Cena: 250.00€
Denné kurzy 20.3.2023
Time a stress manažment na home office Cena: 150.00€
Denné kurzy 23.1.2023, 20.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Ako viesť meetingy a obchodné stretnutia online Cena: 149.00€
Denné kurzy 25.1.2023, 22.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Koučing a mentoring na pracovisku Cena: 212.00€
Denné kurzy 22.12.2022, 2.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022
Efektivita a motivácia na home office Cena: 149.00€
Denné kurzy 24.1.2023, 21.3.2023 Víkendové kurzy 17.12.2022

Pečať finančnej stability