Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Hodnotenia kurzov

Kurzy Linux

Kurzy LinuxKatalóg

Osnovy školení na Kurzy Linux zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Administrátor serverov LinuxCez KOMPAS+ bezplatne!
  Kompetenčný kurz Administrátor serverov Linux je určený všetkým záujemcov ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce ako systémový administrátor Linux serverov. Kurz je ukončený Certifikátom. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  > Pozrieť
 • LINUX inštalácia, správa systému
  Školenie LINUX inštalácia, správa systému je určené užívateľom operačného systému UNIX, budúcim správcom systému, ale i ostatným záujemcom, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti tohoto operačného systému.
  > Pozrieť
 • Linux správca systému - akciový balík!
  Kurz Linux správca operačného systému je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť inštalovať administrovať a konfigurovať operačný systém Linux. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov:LINUX pre administrátorov, základy, UNIX - LINUX inštalácia, správa systému, UNIX - LINUX sieťové služby.
  > Pozrieť
 • LINUX pre administrátorov, základy
  Kurz LINUX pre administrátorov, základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s operačným systémom UNIX / LINUX. Slúži ako základný kurz pre všetky ďalšie kurzy operačného systému LINUX.
  > Pozrieť
 • LINUX sieťové služby
  Kurz LINUX sieťové služby je určený pre správcov operačného systému LINUX, ktorí budú inštalovať, konfigurovať a prevádzkovať siete TCP/IP.
  > Pozrieť
 • DHCP server - automatizácia nastavení siete
  Kurz „DHCP server“ je určený administrátorom počítačových sietí, ktorí chcú automatizovať proces konfigurácie nových i existujúcich zariadení v počítačových sieťach ľubovoľnej veľkosti. Vďaka DHCP serveru nie je napríklad nutné manuálne prideľovať IP adresy jednotlivým zariadeniam v počítačovej sieti. Pomocou DHCP servera je možné vybudovať počítačovú sieť, v ktorej je užívateľom umožnené (alebo naopak zakázané) voľne pridávať nové počítače, nahradzovať existujúce a presúvať ich medzi jednotlivými počítačovými sieťami bez zásahu do ich sieťovej konfigurácie. V rámci tohto kurzu sa sieťový administrátor podrobne zoznámi s protokolom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a naučí sa prakticky konfigurovať bezplatne dostupný DHCP server od ISC (Internet Systems Consortium) prevádzkovateľný na platforme BSD/UNIX/Linux.
  > Pozrieť
 • PROXY SERVER
  Kurz „PROXY server“ je určený administrátorom počítačových sietí ľubovoľnej veľkosti, ktorí chcú optimalizovať dátové toky z/do Internetu s cieľom usmerňovať prístup používateľov k webu, zvýšiť rýchlosť odozvy web serverov, znížiť objem prenášaných dát použitím vyrovnávacích pamätí proxy servera (cache) a znížiť tak finančné náklady na pripojenie. V rámci tohto kurzu sa sieťový administrátor prakticky naučí podrobne konfigurovať bezplatne dostupný Squid proxy server prevádzkovateľný na platforme BSD/UNIX/Linux a Windows. Squid je proxy server, ktorý je často používaný poskytovateľmi Internetu. Podporuje protokoly HTTP(S) a FTP. Umožňuje nielen šetriť finančné náklady na pripojenie, ale aj finančné náklady súvisiace s neefektívnou činnosťou používateľov (napr. počas pracovnej doby). Poskytuje prostriedky pre efektívne filtrovanie prístupu k webu (povolenie/zakázanie prístupu) napríklad na základe dátumu/času, názvu domény, IP adries, kľúčových slov, ap.
  > Pozrieť

Vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

 

Poznáte sa s roztomilým tučniakom? Aj Vy uprednostňujete operačný systém Linux pred systémom Windows? Alebo Vaša firma beží na LINUXových serveroch, ktoré mnohí uprednostňujú najmä pre ich robustnosť a výkon? Potom ste na rovnakej vlne ako naši lektori, ktorí prednášajú kurzy Linux v našom školiacom stredisku už dlhé roky.

Kurz LINUX pre administrátorov, základy je kurz určený klientom, ktorí majú záujem pracovať s operačným systémom UNIX/LINUX, avšak nemajú dostatočné skúsenosti. Prostredníctvom kurzu získate výbornú možnosť rýchlejšie porozumieť operačnému systému a osvojiť si základnú prácu, vďaka ktorej dokážete aplikovať princípy v pracovnej činnosti takmer okamžite. Kurz Vám poskytne solídny základ pre nadväzujúce školenia operačného systému LINUX, prostredníctvom ktorých budete výrazne napredovať v úrovniach zložitejšej problematiky.

Kurz LINUX inštalácia, správa systému ponúka prehĺbenie znalostí a zručností. Po tomto kurze siahajú napríklad budúci správcovia systémov. Počas školenia sa účastníci aktívne venujú problematike správy systému, správy užívateľov ako aj nastaveniam bootovania systému, alebo aj virtualizácii OS Linux.

Kurz LINUX sieťové služby vyhľadávajú začínajúci, ale aj aktívni správcovia operačného systému LINUX. Zaoberať sa na kurze budete aj inštalovaním, konfiguráciou a prevádzkovaním sieťových protokolov TCP/IP. Osnova školenia zahŕňa široké spektrum znalostí. Od základných odborných pojmov sa postupne účastníci kurzu prepracujú k praktickým a dôležitým špecializovaným krokom, ktoré zahŕňajú: prepájanie sietí prenosový protokol TCP/IP, aplikačné sieťové programy a služby, súborový server SAMBA, Mailové Servery (postfix, sendmail), antispamové a antivírové filtre, Webový Server Apache, databázový server MYSQL a oveľa viac ďalších zaujímavostí v osnovách kurzu.

Do pozornosti Linuxákom dávame výhodnú sériu kurzov LINUX: Linux správca systému - akciový balík! V trvaní 5 dní! V optimálne a výhodne zostavenom akciovom balíku na našich klientov čakajú kurzy LINUX pre administrátorov, základy, LINUX inštalácia, správa systému, LINUX sieťové služby. Kurzy sú zostavené tak, aby na seba nadväzovali a počas piatich dní ponúkli vedomosti a zručnosti v širokom zábere. Konfigurovanie a spúšťanie programov, Elektronická pošta, Interpretéry príkazov (Shell), systémová administrácia, správa užívateľov, správa procesov, bootovanie Linuxu, sieťové služby a oveľa viac v akciovom balíčku v MACROSOFTe.

Hľadáte príbuzné kurzy z tejto oblasti? Ešte pre Vás máme kurzy PROXY SERVER, FreeBSD - sieťový operačný systém, DHCP server - automatizácia nastavení siete, ktoré Vám takisto môžu rozšíriť Vaše znalosti a pomôcť pri práci správcu serverov!

Uvažujete nad rozšírením vedomostí z oblasti administrácie počítačových sietí? Kurz PROXY SERVER je určený presne na tieto riešenia. Optimalizácia dátových tokov, regulácia prístupov používateľov k webu, prípadne úprava odozvy web serverov aj ušetrenie finančných prostriedkov Vám prinesú cenné zručnosti získané na kurze PROXY SERVER.

Osnovy školení nájdete pri každom jednotlivom kurze.

Výhodou školení Linuxu v Macrosoft s.r.o. sú spravidla menšie skupiny účastníkov školení. Skúsení lektori sú zárukou dôkladného prebratia osnov s dôrazom na potreby klientov. Počas školenia je samozrejme aj priestor na otázky, ktoré zaujímajú klientov v praxi. Medzi ďalšie benefity, ktoré naši klienti oceňujú, sú komfortné, svetlé a priestranné školiace miestnosti, ale aj občerstvenie počas prestávok. Po ukončení kurzu, ktorý prebieha v uvoľnenej atmosfére, získa každý účastník certifikát absolventa školenia Macrosoft. Certifikáty Macrosoft sú široko akceptované zamestnávateľmi vrátane veľkých organizácií a spoločností.

Prihlásenie

Zasielanie noviniek

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability