Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých

Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých

Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých je určený pre programátorov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti a osvojiť si pokročilé techniky programovania v jazyku Visual Basic .NET a platforme .NET Framework.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladajú sa základné znalosti programovania v jazyku Visual Basic.

Termíny kurzov Visual Basic .NET II. pre pokročilých
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
24.08.2020
- 26.08.2020
Bratislava

19.10.2020
- 21.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Visual Basic .NET II. pre pokročilých

  Úvod do objektovo orientovaných techník

 • dedičnosť
 • polymorfizmus
 • interfejsy
 • Vytváranie MDI aplikácií

 • rodičovské a dcérske formuláre
 • menu pre dcérske formuláre
 • OpenForms
 • Práca s textovými súbormi

 • práca s diskami a súbormi, práca s cestami, špeciálne adresáre vo Windows
 • čítanie z textového súboru a zápis do textového súboru
 • zobrazenie súboru v ovládacích prvkoch Textbox a RichTextBox
 • schránka a text
 • serializácia
 • Dialógové okná systému

 • OpenFileDialog
 • SaveFileDialog
 • FontDialog
 • ColorDialog
 • PrintDialog
 • Pokročilé ovládacie prvky typu „Kontajner“

 • Groupbox
 • Panel
 • Splitcontainer
 • FlowlayoutPanel, ...
 • Komplexné ovládacie prvky

 • Notifyicon
 • MaskedTextbox
 • MonthCalendar
 • Treeview, Listview – príklad na jednoduchý „Windows explorer“
 • Vytváranie užívateľských ovládacích prvkov

 • využitie dedičnosti
 • vytvorenie jednoduchého užívateľského ovládacieho prvku
 • Práca s prvkami panelu nástrojov vo Visual Basic

 • Timer
 • Backgroundworker
 • PerformanceCounter
 • Process, EventLog...
 • Úvod do ADO. NET

 • pripojenie k MS Access
 • kód pre pripojenie k databáze, databázové ovládacie prvky
 • .NET automation, spolupráca s aplikáciami MS Office

 • MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • príklady zápisu a čítania dát
 • Sieťové programovanie

 • ovládací prvok WebBrowser
 • stiahnutie súboru z internetu – praktický príklad
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Získanie prehľadu a pochopenie pokročilých možností prostredia Visual Basic a platformy .NET Framework pri tvorbe aplikácií pre Windows.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability