Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Time, Stres management a prokrastinácia

Kurz Time, Stres management a prokrastinácia

Kurz je určený ľuďom, ktorí sa chcú naučiť efektívne narábať so svojím časom, či už v pracovnom alebo súkromnom živote. Naučíte sa plánovať svoje aktivity, predchádzať stresovým situáciám a pozrieme sa aj na prokrastináciu, ktorá Vás brzdí v tom, aby ste podávali lepšie výkony a nemárnili svoj drahocenný čas.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Time, Stres management a prokrastinácia
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
30.07.2020
- 31.07.2020
Bratislava

10.09.2020
- 11.09.2020
Bratislava

22.10.2020
- 23.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Time, Stres management a prokrastinácia

  Sebapoznanie

 • Zmysel, cieľ, vízia
 • Životné a profesné role
 • Hospodárenie s časom

 • Proaktivita a reaktivita
 • Predvídanie
 • Plánovanie
 • Disciplína
 • Kontrola
 • Efektívne rozdelenie dňa: organizácia
 • a koordinácia
 • ToDoList
 • Matica TM,
 • Start, Stop, Continue List
 • Time management a technológie
 • Perfekcionizmus

 • Pozitíva i úskalia (patologický perfekcionizmus)
 • Biorytmus

  Prokrastinácia – chorobné odkladanie povinností, úloh

 • Ako zostať motivovaný
 • Ako si udržať akcieschopnosť
 • Ako zostať dlhodobo spokojný
 • Všímavosť
 • Multitasking/singletasking
 • Vysporiadanie sa so stresom

 • Čo je to stres, pozitíva, negatíva
 • Porozumenie vlastnému stresu, identifikácia stresorov
 • Cyklus zvládania stresu
 • Eliminácia záťažových situácií
 • Budovanie odolnosti voči stresu
 • Obnova síl
 • Prvá pomoc v stresových situáciách, autogénne techniky, účinné relaxačné techniky

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu získate schopnosť identifikácie nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi to pre Vás bude znamenať značnú úsporu energie a času. Vďaka technikám, ktoré si na kurze ukážeme, budete pokojnejší a výkonnejší v práci a získate aj viac času na súkromný život.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Time, Stres management a prokrastinácia:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability