Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Programovanie 3D grafiky v OpenGL

Kurz Programovanie 3D grafiky v OpenGL

Grafická karta (GPU) v počítači nemá svoju vlastnú špeciálnu inštrukčnú sadu akú majú procesory (CPU). Príkazy, ktoré má GPU vykonať sa ukladajú do operačnej pamäte, odkiaľ si ich príslušné obvody GPU čítajú a vykonávajú. Aplikácie nemôžu priamo posielať príkazy GPU, pretože im to chránený režim operačných systémov nedovoľuje. Jednou z možností je naprogramovanie vlastného ovládača zariadenia, ktorý má prístup k hardvéru a je schopný posielať GPU príkazy, ktorým rozumie. Tento priamy prístup je však veľmi neefektívny, nakoľko musíme dokonale poznať svoju grafickú kartu – výrobcu, typ, počet multiprocesorov, procesorov, rýchlosti, veľkosť pamäte, podporované technológie a v neposlednom rade aj formát inštrukcií, ktorému daná grafická karta rozumie. Oveľa výhodnejšie je použiť niektorú z moderných technológií, ktoré za nás vyriešia celú komunikáciu s hardvérom GPU. Existujú dve najznámejšie a najpoužívanejšie technológie (nielen v hernom priemysle, ale aj v CAD systémoch) a tými sú OpenGL a DirectX. V tomto kurze sa budeme venovať práve OpenGL. Oproti DirectX má OpenGL nasledujúce výhody: • Jednoduchá procedurálna syntax (DirectX je oproti tomu implementovaný ako COM rozhranie) • Výslovne nepotrebujeme žiaden SDK a vystačíme si s jednou systémovou knižnicou pre OpenGL • Ľahká práca aj v nižších (alebo jazykov bez podpory OOP) jazykoch ako sú Visual Basic, C a dokonca aj Assembler! • OpenGL dlho prevahu nad DirectX z hľadiska možností svojich možností. To znamená, že z GPU využilo viac možností. To bol napr. hlavný dôvod, prečo ID Software dlho programovalo svoje hry práve v OpenGL.

Minimálne vstupné vedomosti: Znalosť niektorého z jazykov C/C++/Delphi/Assembler/Visual Basic/Python, základná orientácia v hardvéri počítača.

Termíny kurzov Programovanie 3D grafiky v OpenGL
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
19.08.2020
- 21.08.2020
Bratislava

14.10.2020
- 16.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 270.00 / 324.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Programovanie 3D grafiky v OpenGL

  Úvod do programovania vo Windows API

 • Syntax technológie Windows API
 • Volacie konvencie, funkcií a procedúr
 • Princíp činnosti aplikácií, procesov a vlákien
 • Slučka spracovávania správ pre aplikácie OpenGL
 • Úvod do OpenGL

 • Obecná syntax, konštanty
 • Volanie funkcií OpenGL v iných jazykoch
 • Prístup k OpenGL bez SDK
 • Prvá aplikácia s OpenGL

 • Vytvorenie prázdneho okna vo Windows API
 • Návrh slučky správ
 • Správy WM_PAINT
 • a WM_ERASEBKGND
 • Dvojitý buffer GDI
 • Vytvorenie a získanie kontextu zariadenia (DC)
 • Nastavenie formátu obrazových bodov pre DC
 • Fullscreen režim a zmena rozlíšenia obrazovky
 • Návrat z režimu Fullscreen
 • Štýl okna
 • Vytvorenie kontextu renderovania (RC) pre OpenGL
 • Prepojenie DC s RC
 • Vytvorenie prázdnej scény
 • Matice projekcie a modelu
 • Nastavenie pohľadu a perspektívy
 • Tvorba objektov

 • Tvorba čiar, polygónov a štvoruholníkov
 • Nastavenie farieb
 • Tvorba farebných prechodov na objektoch
 • Hĺbkový buffer
 • Tvorba zložitejších objektov – kocka, valec
 • 3D Transformácie

 • Matice transformácií
 • Posunutie, škálovanie, rotácia
 • Transformácie scény
 • Tvorba interaktívnych scén

 • Interakcia s klávesnicou
 • Udalosti myši
 • Pohyb v scéne
 • Tvorba zložitejších modelov

 • Textúry
 • Prehodenie kanálov R a B v bitových mapách
 • Vytvorenie poľa textúr
 • Aplikácia 2D textúr na polygón
 • Rastrové a outline písma
 • Nasvietenie

 • Ambietné a difúzne svetlo
 • Normálové vektory polygónov
 • Transformácie difúzneho svetla

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Programovanie 3D grafiky v OpenGL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability