Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia

Kurz Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia

Seminár Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia - stredný stupeň je vhodný pre všetkých sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní i finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú objasniť danú problematiku. Osnovy kurzu sú zostavené v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a v súlade s Odporúčaním Útvaru dohľadu nad finačným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 119.00 / 142.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia

  Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia - stredný stupeň

  Členenie finančného trhu v SR

 • orgány zodpovedné za reguláciu a dohľad nad finančným trhom
 • Právna úprava finančného sprostredkovania

 • zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • Právna úprava poisťovníctva

 • občiansky zákonník, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
 • zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním motorového vozidla
 • Poistný trh a jeho druhy a odvetvia

 • životné poistenie a jeho produkty
 • neživotné poistenie a jeho produkty
 • zákonné poistenie, zaistenie
 • Analýza potrieb klienta, základy poistnej matematiky

  Poistná zmluva, vznik, zánik a jej náležitosti

 • výluky z poistenia
 • práva a povinnosti zmluvných strán

Výstupné vedomosti: Vydanie Osvedčenia o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability