Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office II.

Kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office II.

Kompetenčný kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office II. je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť sa v IT zručnostiach s cieľom nájsť si uplatnenie na trhu práce alebo lepšie platenú prácu. Balík kurzov sa skladá z MS Word, Excel pre mierne pokročilých, PowerPoint a Outlook. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch kurzov Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Administratívny pracovník v aplikáciách Office II.
Denné kurzyDenné kurzy (7 dní): 09:00 - 15:00
27.07.2020
- 02.08.2020
Bratislava

24.08.2020
- 30.08.2020
Bratislava

Cena kurzu: 394.00 / 472.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Administratívny pracovník v aplikáciách Office II.

  Nastavenie programu a pracovného prostredia Microsoft Word

 • panely nástrojov
 • automatické ukladanie
 • možnosti zobrazenia
 • pravopis a práca so slovníkmi
 • možnosti automatických opráv a pod.
 • Formátovanie dokumentu v Microsoft Word

 • písmo, odstavce, tabulátory a zarážky
 • obrysy a tieňovanie
 • odrážky a číslovanie
 • formát stránky
 • Štýly v MS Word a ich využitie

 • automaticky uložené formáty
 • úprava štýlov
 • vytvorenie vlastného štýlu
 • úrovne prehľadu
 • nahradenie priameho formátovania štýlmi
 • Viacúrovňové číslovanie v MS Word

 • základné využitie a ovládanie
 • nastavenie vlastností pre každú úroveň
 • možnosti využitia pri práci so štýlmi
 • Práca so šablónami

 • prispôsobenie vlastností
 • vytvorenie šablóny
 • zmena šablóny dokumentu
 • Práca s tabuľkami vo Worde

 • návrh tabuľky
 • úprava rozsahu a formátu tabuľky
 • prevod text – tabuľka a tabuľka - text
 • vkladanie vzorcov do tabuľky
 • automatický formát tabuľky
 • Úprava rozsiahleho dokumentu vo Worde

 • vytvorenie prehľadu dokumentu, vygenerovanie obsahu dokumentu
 • Ďalšie funkcie Microsoft Word

 • práca so stĺpcami
 • číslovanie strán
 • číslovanie riadkov
 • vodotlač
 • iniciála a pod.
 • Tlač dokumentu

 • nastavenia pred tlačou
 • vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
 • Ochrana dokumentu

 • vytvorenie hesla pre otvorenie súboru
 • vytvorenie hesla pre zápis do súboru
 • obmedzenie formátovania
 • obmedzenie úprav
 • Hromadná korešpondencia Microsoft Word

 • použitie sprievodcu
 • formulárové listy
 • adresné štítky
 • definícia dotazu
 • Funkcia sledovania zmien

 • uplatnenie a nastavenia
 • použitie panela Revízia, komentáre
 • prepojenie viacerých dokumentov medzi Wordom a Excelom navzájom
 • Formátovanie

 • formátovanie písma a buniek, zlúčenie buniek, zarovnanie textu v bunkách, orientácia textu
 • automatické a manuálne zalomenie textu v bunke
 • orámovanie tabuliek
 • formátovanie čísiel, vytvorenie vlastného formátu
 • komentáre, formátovanie komentárov
 • Vzorce a funkcie

 • zopakovanie základných vzorcov
 • počítanie s percentami
 • relatívne, absolútne a zmiešané odkazy
 • kopírovanie vzorcov, zachovanie pôvodného formátu tabuľky
 • zopakovanie základných funkcií suma, priemer, počet, minimum, maximum
 • tvorba vzorcov a funkcií z údajov na inom hárku
 • syntax funkcií
 • okno vloženie funkcie, vyhľadanie funkcií, popis funkcií a pomocník
 • logické funkcie: if, and, or
 • funkcie sumif, countif
 • vnorené funkcie
 • Podmienené formátovanie

 • pravidlá na základe číselných a textových hodnôt, priemeru a celkového poradia
 • farebné znázornenie číselných hodnôt, údajové pruhy
 • správca pravidiel, priorita podmienok, prekrývanie podmienok a nastavení formátu, ktoré sa nevylučujú
 • zvýrazňovanie buniek na základe hodnoty v iných bunkách
 • Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne
 • vytváranie lineárnych a geometrických radov, dátumov, vyplňovanie názvov týždňov a mesiacov, tvorba vlastných radov
 • Nastavenie zobrazenia tabuliek a tlač

 • priečky a rozdelenie hárku na tably
 • nové okno Excelu, zoradenie 2 okien toho istého zošitu a zoradenie okien odlišných zošitov
 • rôzne spôsoby zobrazenia hárkov
 • ukážka pred tlačou a dostupné nastavenia, nastavenie strany
 • prispôsobenie panela Rýchly prístup
 • Práca s údajovými tabuľkami

 • rýchle zoraďovanie, viac úrovňové zoraďovanie, zoraďovanie na základe vlastného zoznamu
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie
 • medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty
 • overenie údajov, nastavenie overovacích kritérií, rozbaľovací zoznam
 • kontingenčné tabuľky, rozmiestnenie polí v kontingenčnej tabuľke, použitie funkcií suma a priemer pre hodnoty, filtrovanie a zoraďovanie
 • Grafy

 • tvorba grafov zo súvislých a nesúvislých oblastí, krivky – jednobunkové grafy
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu
 • štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu
 • rôzne podtypy grafov v jednom grafe
 • Popis pracovného prostredia PowerPoint

 • oboznámenie sa s pracovným priestorom
 • Práca so snímkami

 • vytvorenie
 • snímok
 • pridanie nových snímok
 • výber a rozloženie snímky
 • nadpis a obsah
 • písanie textu
 • vloženie snímok z inej prezentácie
 • vytvorenie poznámok
 • Výber motívu a pridanie ďalšieho obsahu

 • návrh pozadia
 • farebná schéma
 • typy a veľkosti písma
 • pozície zástupných symbolov
 • vloženie obrázkov a objektov
 • úprava a usporiadanie snímok
 • vytvorenie, uloženie a používanie vlastnej šablóny
 • kontrola, tlač a príprava prezentácie
 • ukážka na počítači
 • kontrola pravopisu, pridanie komentárov
 • tlač podkladov a poznámok
 • pridanie textu päty do podkladov a poznámok
 • možnosti farieb pre tlač
 • zbalenie prezentácie
 • Možnosti a použitie programu

 • stručný prehľad organizácie programu
 • Elektronická pošta

 • správa poštových zložiek
 • predvoľby nových poštových správ
 • usporiadanie poštových zložiek a hľadanie v nich
 • možnosti filtrácie pošty
 • použitie certifikátov
 • distribučné zoznamy
 • Kontakty v progame MS Outlook

 • import a export kontaktov
 • automatická tvorba kontaktov
 • zdieľanie spoločných kontaktov a delegovanie práv na prístup ku kontaktom
 • sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov
 • Kalendár MS Outlook

 • pravidelné a nepravidelné udalosti
 • zdieľanie kalendára
 • publikácia kalendára ako www stránky
 • zisťovanie vyťaženosti ostatných užívateľov pri plánovaní stretnutí
 • Úlohy

 • vytvorenie novej úlohy
 • opakujúce sa úlohy
 • pridelenie úloh užívateľom a následné delegovanie kontroly úloh inému užívateľovi
 • Denník MS Outlook

 • poznámky (určenie predvolených vlastností poznámok)
 • Verejné zložky

 • vytváranie nových zložiek
 • delegovanie a uberanie práv na prístup do verejných zložiek
 • využitie verejných zložiek
 • prispôsobenie programu (prispôsobenie Outlook dnes, panelov nástrojov, panelu aplikácie, organizácia zložiek)
 • efektívna práca so zložkami (tvorba zložiek, práca s viacerými osobnými zložkami a ich umiestnenie a zabezpečenie, správa jednotlivých položiek v zložkách, zdieľanie a delegovanie práv pre jednotlivé zložky, práca so sieťovými zložkami, bezpečnosť zdieľaných zložiek, komprimácia a heslovanie zložiek)
 • Integrácia Microsoft Outlook s inými aplikáciami

 • OLE, DDE, hromadná korešpondencia, poslanie mailu z aplikácie, import a export dát do iných formátov
 • práca s adresármi
 • bezpečnosť
 • práce v programe

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Word

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office II.:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability