Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Manažment zmeny

Kurz Manažment zmeny

Predstaviť základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia zmien v organizáciách. Predstaviť techniky využívané pri plánovaní zmien. Poskytnúť poznatky z psychológie, ktoré napomáhajú pri efektívnom a úspešnom riadení zmeny.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Manažment zmeny
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni)
04.02.2021
- 05.02.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

01.04.2021
- 02.04.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni)
30.01.2021
- 31.01.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy. Všetky ONLINE kurzy majú zľavu 15%.

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!
Cena online kurzu: 246.50 / 295.80 EUR s DPH
Zľava 15%

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Manažment zmeny
 • História manažmentu zmeny
 • Potreba zmeny a vyvolanie potreby naliehavosti
 • Faktory úspešnej zmeny
 • Úloha misie, vízie a stratégie zmeny
 • Roly v priebehu zmien
 • Cyklus prežívania zmeny a rola manažéra zmeny v jednotlivých fázach
 • Príčiny odporu ku zmenám
 • Možnosti prekonávania odporu k zmene
 • Riadenie zmeny z pohľadu psychológie
 • Metódy riadenia zmien v organizáciách
 • Riešenie prípadových štúdií

Výstupné vedomosti: Absolvent programu nadobudne základné vedomosti týkajúce sa procesu riadenia zmeny. Taktiež získa skúsenosti s využívaním techník pri plánovaní a realizácii zmenového procesu v organizácii. Dokáže vnímať pozície jednotlivých stakeholderov v procese a ich možnosti spolupráce. Naučí sa používať techniky k efektívnemu people manažmentu. Prakticky si vyskúša riešiť prípadové štúdie reálnych situácií v rôznych organizáciách.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Manažment zmeny:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Manažment zmeny

Prihlásenie

Pečať finančnej stability