Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz jQuery – pokročilý

Kurz jQuery – pokročilý

Kurz jQuery – pokročilý je určený pre pokročilých záujemcov, ktorí chcú hlbšie porozumieť možnostiam frameworku jQuery.

Minimálne vstupné vedomosti: HTML, CSS, základy JavaScriptu, základy jQuery

Termíny kurzov jQuery – pokročilý
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
10.08.2020
- 11.08.2020
Bratislava

05.10.2020
- 06.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia jQuery – pokročilý

  JQuery UI

 • jQuery UI – pokročilé možnosti a efekty
 • Efekt zmeny farby elementu
 • Rozšírené animačné možnosti (pulsate, shake, fold a pod.)
 • Zmena triedy s animáciou prechodu
 • Vlastné okná s možnosťou presúvania a naťahovania myšou
 • Vlastný zoznam s možnosťou viacnásobného výberu
 • Menenia poradia v zozname myšou
 • JQuery validator

 • jQuery validator – klientská kontrola formulárov
 • Kontrola dĺžky textu, e-mailovej adresy, minimálnej a maximálnej dĺžky
 • Vlastná submit funkcia spustená po validácii
 • AJAX

 • AJAX – asynchrónne spojenie so serverom
 • Príkazy ajax, load, get, post
 • Typy odpovedí (HTML, JavaScript, XML, JSON)
 • Spracovanie jednotlivých typov odpovedí
 • Príklady využitia AJAXu – zobrazenie výsledkov prijatých zo servera, vyhľadávanie na serveri priamo počas písania textu, atď.
 • Menenie časti stránky na základe prijatých výsledkov zo servera
 • Spracovanie formuláru a odoslanie cez AJAX (príkaz serialize)
 • Príklady v praxi

 • Vlastný checkbox a radio button
 • Dynamická tabuľka s výsuvnými položkami (accordion)
 • Nápovedné „bubliny“ (tooltips) zobrazené pri presúvaní myši
 • Pokročilé dynamické animované menu s roletkami
 • Vlastné okno s hlásením

 • Animovaný príchod a odchod vlastného okna, stmavenie pozadia www stránky
 • Formátovanie vlastného okna
 • Možnosti zobrazenia textu, obrázkov a formulárov vo vlastnom okne
 • Dynamické menenie častí okna – textu, obrázkov, tlačidiel
 • Fotogaléria

 • Fotogaléria na hlavnej stránke
 • Fotogaléria vo vlastnom okne
 • Prechody medzi obrázkami
 • Tlačidlá pre posun na prvý, posledný, predošlý a nasledujúci obrázok

Výstupné vedomosti: Záujemci kurzu jQuery – pokročilý sa naučia vytvárať pokročilé animácie, efekty, fotogalériu, vlastné okná, kontrolovať formuláre na strane klienta a odosielať ich cez AJAX.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Tvorba www stránok

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz jQuery – pokročilý:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability