Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Java programovanie relačných databáz

Kurz Java programovanie relačných databáz

Kurz Java programovanie relačných databáz je určený programátorom, ktorí sa chcú naučiť programovať relačné databázy v jazyku Java. Na kurze sa pracuje s vývojovým prostredím NetBeans a databázami Derby a H2.

Minimálne vstupné vedomosti: Minimálne vstupné vedomosti: základy programovania v jazyku Java. Pred školením sa odporúča absolvovanie modulu Java základy jazyka.

Termíny kurzov Java programovanie relačných databáz
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
13.08.2020
- 14.08.2020
Bratislava

08.10.2020
- 09.10.2020
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Java programovanie relačných databáz

  Základy jazyka SQL

 • DDL a DML
 • triedenie záznamov a spájanie tabuliek
 • JDBC

 • vytvorenie databázového pripojenia
 • tvorba dotazov a modifikačných príkazov
 • získavanie a processing výsledkov
 • transakcie
 • Dátové zdroje a akumulácia spojení (connection pooling)

 • DriverManager a DataSource
 • HikariCP
 • Klasická webová a Spring aplikácia
 • Spring JdbcTemplate

 • výhody JdbcTemplate
 • dotazovanie pomocou queryForObject a queryForList
 • mapping pomocou RowMapper, BeanPropertyRowMapper
 • Spring aplikácia využívajúca JdbcTemplate
 • Jazyk Groovy

 • CRUD operácie pomocou Groovy
 • DataSet
 • MyBatis

 • konfigurácia MyBatis
 • dynamické SQL
 • webová aplikácia s MyBatis
 • Hibernate

 • princípy objektovo-relačného mapovania (ORM)
 • konfigurácia persistenčnej jednotky
 • tvorba entít
 • one-to-one, one-to-many, many-to-many asociácie

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Java programovanie relačných databáz:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability