Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Java - úvod do programovania webových aplikácií

Kurz Java - úvod do programovania webových aplikácií

Účastníci kurzu Java úvod do programovania webových aplikácií sa naučia základy programovania webových aplikácií pomocou servletov a moderných webových frameworkov. Oboznámia sa s potrebnými nástrojmi na zostavenie webových aplikácií a vývoja na strane back-endu a front-endu.

Minimálne vstupné vedomosti: Dobré znalosti jazyka Java a základný prehľad o webových technológiách.

Termíny kurzov Java - úvod do programovania webových aplikácií
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni)
07.12.2020
- 09.12.2020
Bratislava
Absolvujem ONLINE

15.02.2021
- 17.02.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

12.04.2021
- 14.04.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni)
12.12.2020
- 14.12.2020
Bratislava
Absolvujem ONLINE

16.01.2021
- 18.01.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

20.02.2021
- 22.02.2021
Bratislava
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy. Všetky ONLINE kurzy majú zľavu 25%.

Cena kurzu: 550.00 / 660.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!
Cena online kurzu: 412.50 / 495.00 EUR s DPH
Zľava 25%

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Java - úvod do programovania webových aplikácií

  Webové technológie

 • HTTP protokol, Client/server architektúra
 • Request a response, URL
 • Webová aplikácia v Jave

 • Klasická štruktúra projektu a moderné prístupy
 • Adresáre WEB-INF a META-INF
 • web.xml deployment descriptor
 • Fat JAR aplikácie
 • Servlety

 • príklady použitia servletov, HttpServlet, HttpServletRequest, HttpServletResponse
 • RequestDispatcher
 • Filtre, Listeneri, Objekt session
 • JSP stránky, Expression language, JSTL knižnica
 • Webové servery

 • Základné konfiguračné nastavenia, Nasadzovanie aplikácií
 • Tomcat, Jetty, Undertow
 • Zabudované (embedded) serveri
 • Šablóny

 • Význam a využitie šablón
 • FreeMarker šablónovací systém
 • Java webové frameworky

 • Stripes, Java Spark, Spring MVC, Vaadin
 • Front-end vývoj

 • HTML5, CSS, JavaScript
 • CoffeeScript, Less, React.js
 • JQuery a EasyUI knižnice
 • jsGrid komponent
 • Spracovanie JSON dát
 • HTML formuláre a validácia dát

 • validácia na strane klienta a servera, validácia dát pomocou filtra
 • automatické mapovanie formulárových dát do beanov
 • bean validation
 • Databázy

 • Relačné, NoSQL databázy
 • Jazyk SQL, JavaDB (Derby), DataSource a DriverManager
 • HikariCP connection pool
 • JDBC
 • Nadstavba Spring JdbcTemplate
 • ActiveJDBC ORM
 • Návrhové vzory a zaužívané postupy

 • Front end controller
 • Viac-vrstvová architektúra: model, service, data, pohľad
 • Architektúra MVC
 • Post-redirect-get (PRG) vzor, DAO vzor
 • Service locator
 • Programovanie oproti rozhraniam (Interface-based programming)
 • Pojmy convention over configuration, loose-coupling, dependency injection
 • HttpClient

 • Tvorba klientov v Jave, Jetty HttpClient
 • Tvorba HEAD, GET, POST požiadaviek
 • REST aplikácie

 • REST architektúra
 • CRUD aplikácia so Spring MVC, CRUD aplikácia s Jersey
 • Testovanie

 • Účel a rôzne druhy testov
 • Nástroje JUnit a Mockito
 • Spock, Selenium

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Java - úvod do programovania webových aplikácií

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Java - úvod do programovania webových aplikácií:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Java - úvod do programovania webových aplikácií

Prihlásenie

Pečať finančnej stability