Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel profesionál - balík!

Kurz Excel profesionál - balík!

Kurz Excel profesionál je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať program Microsoft Excel na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Excel v praxi, Excel vzorce a funkcie, Excel pokročilý.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom a základy programu Microsoft Excel.

Termíny kurzov Excel profesionál - balík!
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 04.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 399.00 / 478.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel profesionál - balík!

  Používateľské rozhranie Excelu

 • pohyb po pracovnom hárku a práca s hárkami, výber súvislej a nesúvislej oblasti buniek, výber tabuľky
 • formátovanie buniek
 • nastavenie formátu, tvorba vlastného formátu
 • podmienené formátovanie
 • kombinovanie viacerých podmienok
 • Písanie vzorcov v MS Excel

 • vkladanie vzorcov do buniek, kopírovanie vzorcov
 • funkcia automatického dokončenia
 • štruktúrované odkazy
 • rozdiel medzi relatívnym a absolútnym odkazom na bunku
 • Základy práce s funkciami, syntax funkcií, vnorenie funkcií v MS Excel

 • automatické funkcie: súčet, priemer, minimum, maximum, počet
 • kategórie funkcií, rôzne spôsoby vloženia funkcie – ich výhody a nevýhody
 • prehľad a príklady najčastejšie používaných matematických, štatistických, časových, logických a vyhľadávacích funkcií
 • Zoraďovanie, filtrovanie a súhrny v Microsoft Excel

 • nástroj na zoraďovanie údajov v tabuľke
 • automatický filter: vlastný automatický filter, použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
 • jednoduché súhrny (medzisúčty) a ich použitie v praxi
 • Podmienené výpočty a logické funkcie

 • IF, vnorenie IF,
 • AND, OR, SUMIF, COUNTIF
 • Vyhľadávacie funkcie

 • HLOOKUP a VLOOKUP
 • INDEX a MATCH
 • INDIRECT a ADDRESS
 • Dátumové funkcie

 • TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH
 • DAY, DATEDIF, NETWORKDAYS
 • Textové funkcie

 • CODE, CHAR, TEXT, FIND, LEN
 • LEFT, RIGTH, MID, SEARCH
 • REPLACE, SUBSTITUTE, REPT, CONCATENATE
 • Finančné funkcie

 • FV, PV, PMT, RATE, NPER
 • Informačné funkcie

 • INFO, ISNUMBER, ISERROR atď.
 • Funkcia hľadanie riešenia a jej využitie

 • práca s doplnkom RIEŠITEĽ
 • optimalizačné úlohy
 • zadávanie podmienok
 • Tvorba grafov v MS Excel

 • použitie sprievodcu, typy grafov
 • správne nastavenie zdrojových dát
 • možnosti grafu, nastavenie a zmena umiestnenia grafu
 • nastavovanie formátu rôznych oblastí grafu
 • kontingenčný graf
 • Tlač

 • rozloženie strany
 • nastavenie strany, okrajov
 • tvorba hlavičky a päty dokumentu
 • výber oblasti tlače
 • ukladanie údajov do formátu PDF a XPS
 • Šablóny v Microsoft Excel

 • práca so šablónou – tvorba a jej použitie
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie využívania programu Excel ako komplexného nástroja na samostatné plánovanie, rozhodovanie a vyhodnocovanie. Vytváranie profesionálnych aplikácií určených pre automatické spracovanie údajov vrátane kontrolných mechanizmov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel profesionál - balík!

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel profesionál - balík!:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel profesionál - balík!

Pečať finančnej stability