Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz MS Access – Tvorba aplikačných nástrojov

Kurz MS Access – Tvorba aplikačných nástrojov

Prostredie relačných databáz a najmä možnosti upravovať si ich k našim predstavám, často zvádza k ďalšiemu kroku, a to vytvárať priamo nástroje a malé aplikácie pre zjednodušenie vlastnej práce. Pre tých čo sa na podobnú cestu nechajú zviesť je určená sada školení Visual Basic for Application, v tomto prípade, for application MS Access.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov MS Access – Tvorba aplikačných nástrojov
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
17.09.2020
- 18.09.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia MS Access – Tvorba aplikačných nástrojov

  Príprava prostredia editora VBA - príprava prostredia pre prácu

 • možnosti nastavenia editora
 • Option Explicit
 • References a pridávanie knižníc objektov
 • pridanie okien pre komunikáciu s VBA a správu kódu
 • Rekapitulácia pojmov - zhrnutie a doplnenie informácii

 • metódy a vlastnosti objektov
 • editácia kódu
 • Modul
 • Modul triedy
 • Formuláre a ďalšie objekty MS Access
 • Kolekcie objektov

 • Diferenciácia kolekcií
 • Definícia kolekcie
 • Tvorba a editácia kolekcií
 • Premenné

 • Deklarácie a Data Typy
 • Načítanie hodnôt a objektov
 • Využitie premenných pri zložitejších zápisoch kódu
 • Práca s objektovým modelom

 • Explicitné odkazy a východzie inštancie objektov
 • Kľúčové slovo Me
 • Podpora viacnásobných inštancií
 • CurrentProject a CurrentData
 • AccessObject
 • Execute a Requery
 • Dirty, pre spustenie špeciálnych operácií
 • Riadenie chýb v kóde - ako riešiť vyvstávajúce problémy pri programovaní

 • Syntaktické chyby
 • Kompilačné chyby
 • Run-Time a ako riešiťproblémy vznikajúce pri behu kódu
 • On Error Resume Next
 • On Error GoTo
 • Err.Number
 • Err.Description
 • Err.Source
 • Objektové modely ADO - DAO končí, začína štandard ActiveX Data Object

 • ADODB pre správu dát
 • Connection, Command a Recordset
 • Errors
 • Stream
 • ADOX pre prácu s objektami

 • Catalog, Tables a Procedures
 • Views
 • Groups
 • JRO pre replikácie

  VBA a SQL - Využitie jazyka SQL v kóde VBA pre MS Access

 • Syntax zápisu SQL kódu v prostredí VBA
 • Kombinovanie ADO a DAO objektových knižníc
 • Práca s VBA premennými a SQL
 • Spracovanie vstupných údajov z databáz
 • SELECT, WHERE a HAVING
 • SELECT INTO
 • INSERT INTO
 • DELETE
 • UPDATE ... SET
 • Výstupy výsledkov do MS Access objektov
 • Riešenie prístupov viacerých užívateľov súčasne

 • Obmedzenie práce so záznamami
 • Režim otvorenia
 • zdielaný
 • výhradný
 • Všeobecná terminológia viacužívateľského prostredia
 • Automation, ovládanie iných aplikácií prostredníctvom MS Access

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz MS Access – Tvorba aplikačných nástrojov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu

Prihlásenie

Video z kurzu

Pečať finančnej stability