Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Word + Excel základy

Kurz Word + Excel základy

Kurz Word + Excel základy je určené pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s programom Word a Excel.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom.

Termíny kurzov Word + Excel základy
denneDenné kurzy (4 dni): 9:00 - 15:00
15.04.2020
- 18.04.2020
Bratislava

27.05.2020
- 30.05.2020
Bratislava

08.07.2020
- 11.07.2020
Bratislava

19.08.2020
- 22.08.2020
Bratislava

30.09.2020
- 03.10.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (5 dní): 16:30 - 19:30
06.04.2020
- 10.04.2020
Bratislava

11.05.2020
- 15.05.2020
Bratislava

15.06.2020
- 19.06.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (4 dni): 8:30 - 13:30
25.04.2020
- 28.04.2020
Bratislava

30.05.2020
- 02.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 189.00 / 226.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Word + Excel základy

  Prehľad a nastavenie základných vlastností programu Word

 • ovládanie programu Word
 • typy dokumentov
 • práca s dokumentom
 • neviditeľné znaky a ich zobrazenie
 • Pravidlá písania textu vo Worde

 • odseky a ich používanie
 • vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov
 • kopírovanie, vkladanie a presúvanie textu
 • Možnosti zobrazenia dokumentu

 • rozloženie pred tlačou
 • lupa
 • pravítko
 • Formát písma

 • font, rez a veľkosť písma
 • farba písma a jeho podčiarknutie
 • štýl písma
 • rozloženie znakov
 • textové efekty
 • Formát odstavca

 • zarovnanie
 • odsadenie riadkov
 • medzery medzi odstavcami
 • riadkovanie
 • tok textu
 • Tabulátory a zarážky vo Worde

 • východzí krok tabulátora
 • umiestnenie zarážok
 • zarovnanie
 • vodiaci znak
 • Obrysy a tieňovanie

 • nastavenie ohraničenia odstavca a stránky
 • nastavenie tieňovania
 • Odrážky a číslovanie

 • práca s odrážkami a ich využitie
 • nastavenie typu odrážok a odsadenia textu
 • nastavenia a práca s číslovaním
 • funkcia kopírovanie formátu a jej využitie v praxi
 • Úprava textu pred tlačou

 • pravopisná kontrola
 • príkazy Nájdi a Nahraď
 • náhľad textu pred tlačou
 • nastavenia okrajov a pod.
 • Tlač dokumentu vo Worde

 • nastavenia pred tlačou
 • vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
 • číslovanie strán
 • Oboznámenie sa s prostredím MS Excel

 • zošit, hárok, vzorcový panel, názvy stĺpcov a riadkov, názvy buniek, aktívna bunka, pohyb po dokumente
 • otvorenie a uloženie dokumentu
 • panel nástrojov
 • najčastejšie používané panely nástrojov, prispôsobenie panelu nástrojov
 • Operácie s bunkami

 • vysvietenie súvislej, nesúvislej oblasti, kopírovať, prilepiť, presun buniek, vloženie riadku, vloženie stĺpca, zarovnanie buniek, zlúčenie a pod.
 • základná práca s hárkami v programe Excel
 • pridanie, premenovanie, odstránenie
 • funkcia prilepiť špeciálne
 • vzorce, hodnoty, formát, využitie v praxi
 • Formát bunky

 • výber písma, zarovnanie, orámovanie, pozadie a vzorky
 • formáty čísiel
 • text, číslo, mena, čas, dátum, percentá
 • Základné funkcie

 • súčet, priemer, počet, minimum, maximum – ich efektívne a rýchle použitie v rôznych prípadoch
 • Základy tvorby grafov

 • sprievodca grafom
 • typy grafov
 • formátovanie prvkov grafu
 • Tlač

 • vhodná úprava hárkov
 • náhľad pred tlačou
 • základy nastavenia strany
 • okrajov, záhlavia a päty
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Kurz Word + Excel základy Vám uľahčí zvládnutie obsluhy programu Word a Excel, získanie prehľadu základných možností a zručností. Základné riešenie tabuľkových úloh, základy tvorby grafov a jednoduché nastavenia pri tlači.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Word + Excel základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Základy práce s PC

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Word + Excel základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Word + Excel základy

Pečať finančnej stability