Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Visual C/C++ - základy

Kurz Visual C/C++ - základy

Kurz Visual C/C++ je zameraný na zvládnutie základných programátorských zručností.

Minimálne vstupné vedomosti: Účastník kurzu Visual C/C++ - základy musí mať základné užívateľské skúsenosti s prostredím MS Windows, skúsenosti s iným programovacím jazykom (Basic, Pascal) sú výhodou. Nepredpokladá sa žiadna skúsenosť s tvorbou zložitejších programov a jazykom C/C++.

Termíny kurzov Visual C/C++ - základy
denneDenné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
30.03.2020
- 01.04.2020
Bratislava

11.05.2020
- 13.05.2020
Bratislava

22.06.2020
- 24.06.2020
Bratislava

03.08.2020
- 05.08.2020
Bratislava

14.09.2020
- 16.09.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
27.04.2020
- 30.04.2020
Bratislava

01.06.2020
- 04.06.2020
Bratislava

vikendoveRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
03.04.2020
- 05.04.2020
Bratislava

15.05.2020
- 17.05.2020
Bratislava

19.06.2020
- 21.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 220.00 / 264.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Visual C/C++ - základy

  Nástroje vývojového prostredia Visual C++

 • vznik, vývoj a charakteristika jazykov C a C++
 • Prvky jazyka Visual C++

 • štruktúra programu
 • terminálový vstup a výstup
 • Riadiace štruktúry programu

 • booleovské výrazy
 • itegračné príkazy a cykly
 • Pojem operátora

 • unárny, binárny,
 • priorita
 • poradie vyhodnocovania
 • Typová konverzia

 • agregované typy - štruktúry
 • Základy práce s pamäťou

 • pamäťové triedy
 • statická a dynamická alokácia
 • Pointre Visual C++

 • pointer NULL
 • pointrová aritmetika
 • jednorozmerné a viacrozmerné polia
 • operátor sizeof
 • Práca s textovými reťazcami vo Visual C++

  Vstup a výstup do súboru

 • textový a binárny súbor
 • Tvorba väčších programov vo Visual C++

 • moduly hlavičkové súbory
 • oddelený preklad
 • Životnosť a rozsah platnosti objektov

  Preprocesor jazyka Visual C++

  Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie základov algoritmizácie a dekompozície úlohy, vypracovanie kostry jednoduchého programu, zvládnutie základných programátorských konštrukcií a syntaxe C/C++ Vám umožní absolvovanie kurzu Visual C/C++ - základy.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Visual C/C++ - základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Visual C/C++ - základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Visual C/C++ - základy

Pečať finančnej stability