Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých

Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých

Kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých je určený pre programátorov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti a osvojiť si pokročilé techniky programovania v jazyku Visual Basic .NET a platforme .NET Framework.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladajú sa základné znalosti programovania v jazyku Visual Basic.

Termíny kurzov Visual Basic .NET II. pre pokročilých
Denné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
12.02.2018
- 14.02.2018

09.04.2018
- 11.04.2018

04.06.2018
- 06.06.2018

30.07.2018
- 01.08.2018

24.09.2018
- 26.09.2018

19.11.2018
- 21.11.2018

Večerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
29.01.2018
- 01.02.2018

05.03.2018
- 08.03.2018

16.04.2018
- 19.04.2018

14.05.2018
- 17.05.2018

Rozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
16.02.2018
- 18.02.2018

23.03.2018
- 25.03.2018

27.04.2018
- 29.04.2018

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH

Osnova školenia Visual Basic .NET II. pre pokročilých

  Úvod do objektovo orientovaných techník

 • dedičnosť
 • polymorfizmus
 • interfejsy
 • Vytváranie MDI aplikácií

 • rodičovské a dcérske formuláre
 • menu pre dcérske formuláre
 • OpenForms
 • Práca s textovými súbormi

 • práca s diskami a súbormi, práca s cestami, špeciálne adresáre vo Windows
 • čítanie z textového súboru a zápis do textového súboru
 • zobrazenie súboru v ovládacích prvkoch Textbox a RichTextBox
 • schránka a text
 • serializácia
 • Dialógové okná systému

 • OpenFileDialog
 • SaveFileDialog
 • FontDialog
 • ColorDialog
 • PrintDialog
 • Pokročilé ovládacie prvky typu „Kontajner“

 • Groupbox
 • Panel
 • Splitcontainer
 • FlowlayoutPanel, ...
 • Komplexné ovládacie prvky

 • Notifyicon
 • MaskedTextbox
 • MonthCalendar
 • Treeview, Listview – príklad na jednoduchý „Windows explorer“
 • Vytváranie užívateľských ovládacích prvkov

 • využitie dedičnosti
 • vytvorenie jednoduchého užívateľského ovládacieho prvku
 • Práca s prvkami panelu nástrojov vo Visual Basic

 • Timer
 • Backgroundworker
 • PerformanceCounter
 • Process, EventLog...
 • Úvod do ADO. NET

 • pripojenie k MS Access
 • kód pre pripojenie k databáze, databázové ovládacie prvky
 • .NET automation, spolupráca s aplikáciami MS Office

 • MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • príklady zápisu a čítania dát
 • Sieťové programovanie

 • ovládací prvok WebBrowser
 • stiahnutie súboru z internetu – praktický príklad
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Získanie prehľadu a pochopenie pokročilých možností prostredia Visual Basic a platformy .NET Framework pri tvorbe aplikácií pre Windows.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Visual Basic .NET II. pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Visual Basic .NET II. pre pokročilých

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy