Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Visual Basic .NET I. základy

Kurz Visual Basic .NET I. základy

Kurz Visual Basic .NET I. základy je určený záujemcom o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual Basic.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie práce s PC na úrovni používateľa.

Termíny kurzov Visual Basic .NET I. základy
denneDenné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
25.09.2019
- 27.09.2019
Bratislava

20.11.2019
- 22.11.2019
Bratislava

29.01.2020
- 31.01.2020
Bratislava

25.03.2020
- 27.03.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
14.10.2019
- 17.10.2019
Bratislava

18.11.2019
- 21.11.2019
Bratislava

vikendoveRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
27.09.2019
- 29.09.2019
Bratislava

25.10.2019
- 27.10.2019
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Visual Basic .NET I. základy

  Úvod do platformy .NET

 • vývojové prostredie, história, verzie
 • .NET framework – základná charakteristika, menné priestory
 • Používanie Visual Studio .NET

 • menu, toolbary, panel nástrojov, help
 • Základné pojmy objektového programovania .NET

 • objekty, udalosti, metódy, vlastnosti, triedy, konštruktor, deštruktor, štruktúra, enum
 • Dátove typy, premenné, konštanty a operátory

 • deklarácia premenných, základné dátové typy, rozsah platnosti premenných
 • konverzia dátových typov, konštanty, operátory (+, -, / .... AND, OR...)
 • Používanie platformy .NET Framework

 • práca s reťazcami, funkcie pre prácu s reťazcami
 • práca s dátumom a časom, funkcie pre prácu s dátumom a časom
 • Riadenie toku a vetvenie

 • podmienené a nepodmienené skoky
 • cykly (For each, Do, While, With)
 • riadenie toku programu – príkazy IF a SELECT
 • Polia a kolekcie

 • práca s poliami, statické a dynamické polia, kolekcie
 • Ošetrenie chýb a výnimiek v programe Visual Basic

 • používanie debuggera, watch window, ladenie, try
 • Procedúry, funkcie, moduly

 • vytváranie a používanie
 • odovzdávanie parametrov odkazom a hodnotou (ByRef, ByVal)
 • moduly
 • Základné ovládacie prvky

 • charakteristika, vybrané vlastnosti, metódy a udalosti
 • Tvorba užívateľských rozhraní

 • vytváranie menu
 • stavových riadkov
 • nástrojových líšt (toolbarov)
 • Menné priestory

 • príkaz Imports
 • menný priestor „My“, „System“
 • Úvod do ADO. NET

 • základné pripojenie k MS Access, jednoduchý príklad zobrazenia dát z tabuľky
 • Prostredie Managed Execution

 • tvorba a kompilácia .NET aplikácie, nastavenie vlastností projektu a aplikácie, publikovanie a updatovanie aplikácií
 • vytvorenie príkladov na prebranú problematiku
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Vytváranie a ladenie aplikácií v jazyku Visual Basic, získanie základného prehľadu o možnostiach platformy.NET Framework Vám zjednoduší kurz Visual Basic .NET I. základy.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Visual Basic .NET I. základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Visual Basic .NET I. základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Visual Basic .NET I. základy

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability