Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Účtovná závierka

Kurz Účtovná závierka

Seminár je určený podnikateľom, manažérom, začínajúcim účtovníkom, majiteľom firiem s cieľom vysvetliť vzťah bežného účtovníctva na podstatu, obsah a štruktúru jednotlivých súčastí účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve /súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky/ a fungovanie dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Účtovná závierka
Nie sú otvorené žiadne termíny.

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Účtovná závierka
  • podstata účtovníctva ako systému ekonomických informácií v peňažnom vyjadrení o účtovnej jednotke
  • význam základných pojmov ako napr. výnosy, náklady, príjmy, výdaje, aktíva, pasíva, obchodný majetok, vlastné imanie, základné imanie, výnosy, tržby, obrat, daň a ďalšie
  • rozdiel medzi vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • zostavenie účtovnej závierky fiktívnej firmy, jej jednotlivé výkazy a ich prezentovanie
  • na praktických príkladoch firiem /FinStat/ budete analyzovať ich účtovné závierky
  • objasníte si základy fungovania dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s vplyvom na vedenie účtovníctva vo firmách

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Finančné kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Účtovná závierka:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Účtovná závierka

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability