Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Tvorba a rozvoj tímov

Kurz Tvorba a rozvoj tímov

Predstaviť teoretické základy riadenia pracovných tímov a pochopiť rozdiely v riadení pri skupinách a tímoch. Naučiť využívať psychologickú diagnostiku v rôznych fázach vývinu pracovného tímu. Poukázať na možnosti spolupráce psychológa pri riadení tímu a využitia zdrojov psychológie v organizáciách.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Tvorba a rozvoj tímov
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Tvorba a rozvoj tímov
 • Teoretické základy tímového riadenia
 • Rozdiely medzi riadením skupiny a tímu
 • Poslanie vedúceho pracovníka
 • Osobnostné rysy úspešných lídrov
 • Možnosti diagnostiky pracovného tímu
 • Optimálne roly v tíme
 • Podmienky efektivity pracovného tímu
 • Podpora psychológa pri riadení pracovného tímu
 • Budovanie autority
 • Výhody a nevýhody tímovej práce
 • Typológia manažmentu a riadenia v tímoch
 • Psychologické nástroje budovania pracovného tímu
 • Praktické techniky raketového modelu od autora Gordona Curphy

Výstupné vedomosti: Absolventi Študenti získajú praktické skúsenosti o aktuálnych postupoch pri budovaní tímov v pracovnej sfére. Na základe získaných vedomostí a praktických cvičení dokážu popisovať, identifikovať využívať a rovnako kreovať základné tímové procesy a zvyšovať ich kvalitu pre podporu výkonnosti. Študenti vedia prakticky realizovať metódy budovania tímov. Zároveň vedia hodnotiť kvalitu tímov a tím sa stávajú plnohodnotnými HR business partnermi manažmentu v oblasti kvality tímov na pracovisku.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Tvorba a rozvoj tímov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Tvorba a rozvoj tímov

Pečať finančnej stability