Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

Kurz Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

Kurz Strategické riadenie I. je určené všetkým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti organizačných stratégií a plánovania implementácie stratégie.Tým, ktorí potrebujú nadobudnúť teoretické poznatky i inšpirácie zo skúseností z praxe – predstaviť typy organizačných stratégií. Priblížiť metodický systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie. Precvičiť prístup k definovaniu vhodnej stratégie a tvorby plánu jej implementácie.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?
Denné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
12.03.2018
- 12.03.2018

07.05.2018
- 07.05.2018

02.07.2018
- 02.07.2018

27.08.2018
- 27.08.2018

22.10.2018
- 22.10.2018

Víkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
27.01.2018
- 27.01.2018

03.03.2018
- 03.03.2018

07.04.2018
- 07.04.2018

12.05.2018
- 12.05.2018

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

    Obsah vzdelávania

  • základné pojmy v oblasti stratégie a plánovania
  • typológia organizačných stratégií
  • analytické nástroje v rozhodovaní
  • výber vhodnej stratégie
  • plánovanie implementácie stratégie
  • implementácia stratégie a vyhodnotenie jej efektívnosti

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu Strategické riadenie I. by mal byť účastník schopný sám zanalyzovať situáciu vo svojej organizácii a v jej blízkom i vzdialenom externom prostredí. Rozpoznáva jednotlivé typy stratégií a dokáže z nich vybrať na základe analýzy relevantnú na zabezpečenie kľúčových faktorov úspechu organizácie, teda podmienok pre prežitie a rozvoj. V prípade implementácie stratégie využíva systémové metodické postupy a dokáže navrhnúť monitorovanie a zhodnotenie takejto implementácie.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy