Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Riadenie firemnej kultúry

Kurz Riadenie firemnej kultúry

Školenie Riadenie firemnej kultúry Vám ukáže nástroje vnútrofiremnej komunikácie vhodné pre rôzne úrovne riadenia a vplyv vnútrofiremnej komunikácie na výkonnosť pracovníkov.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Riadenie firemnej kultúry
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
24.01.2018
- 25.01.2018

01.03.2018
- 02.03.2018

21.03.2018
- 22.03.2018

26.04.2018
- 27.04.2018

16.05.2018
- 17.05.2018

21.06.2018
- 22.06.2018

11.07.2018
- 12.07.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
17.02.2018
- 18.02.2018

24.03.2018
- 25.03.2018

28.04.2018
- 29.04.2018

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Riadenie firemnej kultúry
 • ciele, príčiny a dôsledky vnútrofiremnej komunikácie
 • komunikačný model, komunikačný proces, štruktúra informačných tokov, komunikačná sieť
 • predpoklady vnútrofiremnej komunikácie, vnútrofiremná komunikácia a firemná kultúra
 • komunikačné zručnosti – základ úspešnej komunikácie, súčasti efektívnej komunikácie – aktívne počúvanie, pozitívne myslenie, asertivita, verbálna a neverbálna komunikácie
 • nástroje vnútrofiremnej komunikácie (od ,,vnútrofiremnej šepkandy,, cez nástenky, porady až po firemné konferencie)
 • e-mailová komunikácia ako najnovšia forma vnútrofiremnej komunikácie
 • komunikácia ako prostriedok úpravy správania vo vnútri firmy
 • ako efektívne komunikovať na rôznych úrovniach riadenia
 • najčastejšie prekážky vo vnútrofiremnej komunikácii a spôsoby ich odstránenia, hrozby, ktoré vyplývajú z neefektívnej komunikácie - konflikty, nízka výkonnosť rôzne ciele rôznych skupín
 • v priebehu celého seminára účastníci riešia svoje i poskytnuté prípadové štúdie a vzájomne si konzultujú svoje skúsenosti a názory na vnútrofiremnú komunikáciu
 • v závere seminára si účastníci vytvoria návrh modelu vnútropodnikovej komunikácie

Výstupné vedomosti: Absolvent školenia Riadenie firemnej kultúry porozumie, prečo je vnútrofiremná komunikácia kľúčová pre úspech firmy, aké nástroje vnútrofiremnej komunikácie sú vhodné pre rôzne úrovne riadenia, s porozumením, ako táto komunikácia vplýva na výkonnosť pracovníkov a ako ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Riadenie firemnej kultúry:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Riadenie firemnej kultúry

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy