Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Počítačový grafik

Kurz Počítačový grafik

Kurz počítačový grafik je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať v grafickom prostredí A. Photoshop, Indesign, Illustrator a následne sa uplatniť ako počítačový grafik v komerčnej oblasti. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Počítačový grafik
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 594.00 / 712.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Počítačový grafik

  Úvod do programu Adobe Photoshop

 • Základný popis programu Adobe Photoshop
 • Oboznámenie sa s pracovným prostredím Adobe Photoshop
 • Popis palety nástrojov, hlavného menu a pracovných okien
 • Práca s grafickými formátmi obrázkov (Otváranie obrázkov, uloženie, import a export, popis grafických formátov)
 • Popis rastovej (bitmapovej) grafiky a vektorovej grafiky vo Photoshope
 • Základy grafických formátov

 • Základné formáty farieb obrazu (CMYK, RGB, Stupne šedej ...)
 • Grafické rozlíšenie obrazu pri tlači
 • Grafické rozlíšenie obrazu pre netlačovú grafiku
 • Farby, priesvitnosť a krytie

 • Farba popredia a pozadia, vzorkovník a paleta farieb
 • Výber vhodných farieb pre web a pre tlač
 • Plechovka farieb a farebné prechody
 • Nastavenie priesvitnosti a krytia vo farbách
 • Hlavné módy prelínania farieb
 • Použitie filtrov na obrázkoch

 • Galéria filtrov
 • Deformácie obrázkov
 • Rozmazanie a zaostrenie obrazu
 • Štylizácia, skica a šum
 • Ťahy štetcom, umelecké filtre a iné
 • Korekcia obrazu a farieb

 • Úrovne a krivky
 • Nastavenie farieb a ich vyváženie
 • Jas, kontrast, odtieň a sýtosť
 • Čiernobiela a sépiová fotografia
 • Mapovanie na prechod
 • Fotografický filter
 • Práca s obrazom

 • Popis plátna a práca s ním
 • Zmena veľkosti obrazu
 • Zmena a transformácia plátna
 • Orezanie obrazu
 • Vrstvy a ich možnosti

 • Základná práca s vrstvami
 • Uzamykateľnosť a zlučovanie vrstiev
 • Viditeľnosť, presúvanie a práca so súbormi vrstiev
 • Nová vrstva, kopírovanie vrstiev a zmazanie vrstvy
 • Rastovanie vektorových objektov na vrstvy
 • Úpravy, štýly a masky na vrstvách
 • Popis a práca s nástrojmi

 • Selektovacie nástroje a práca s nimi
 • Orezávacie nástroje
 • Nástroje na retušovanie obrazu
 • Nástroje na maľovanie
 • Kresliace a textové nástroje (vektorové objekty)
 • Meracie a navigačné nástroje
 • Možnosti úprav a práce v Adobe Photoshop

 • Transformácia a skosenie obrazu
 • Štýly vrstiev a ich využitie (Tiene, Skosenie a reliéf, Vykreslenie obrazu...)
 • Cesty ich možnosti a práca s nimi
 • Vektorová práca s textom
 • Maska a jej využite, rýchla maska a práca s ňou
 • Praktické ukážky a cvičenie

 • Použitie filtrov na fotografii
 • Úprava fotografií
 • Grafická tvorba objektov
 • Retušovanie fotografií
 • Tvorba vizitky a iných grafických návrhov
 • Diskusia, typy a triky pri práci s programom Adobe Photoshop
 • Úvod-Oboznámenie s programom a vektorovou grafikou Adobe InDesign

 • základné funkcie softvéru
 • popis pracovnej plochy a nástrojov
 • menu a funkcie
 • práca s dokumentom
 • Práca s textom v Adobe InDesign

 • textové bloky a ich vlastnosti
 • zreťazenie textu
 • formátovanie textu
 • Práca s grafikou

 • grafické objekty
 • efekty
 • práca s textom a grafikou
 • spájanie
 • kombinácie
 • tabuľky
 • vytvorenie
 • formátovanie
 • Vytvorenie a použitie vzorovej stránky

 • automatické číslovanie v programe Adobe InDesign
 • vytvorenie knihy a obsahu
 • finálny výstup
 • predtlačová príprava
 • export dokumentov
 • výstup z programu vo formáte PDF
 • Oboznámenie s programom a vektorovou grafikou Adobe Illustrator

 • nástroje na kreslenie a vytváranie objektov
 • Množinové operácie medzi objektmi

 • zoskupovanie objektov
 • editovanie objektov
 • tvorba novinovej stránky
 • používanie vrstiev na zjednodušenie a urýchlenie práce
 • práca s textom
 • deformácia a modifikácia textu
 • textové efekty
 • prevedenie textu na krivkové objekty
 • tvorba pozvánky, vizitky
 • tvorba firemných log, obkresľovanie bitmapy
 • import a export z iných programov, spolupráca s aplikáciou Adobe Photoshop
 • Tvorba grafiky pre internetové stránky

 • používanie filtrov na tvorbu zaujímavých efektov
 • konečný výstup na tlačiarni
 • Rozdiely medzi rastrovou a vektorovou grafikou
 • Využitie a možnosti vektorovej grafiky
 • Oboznámenie sa s prostredím
 • Základné nástroje
 • Práca s jednoduchými objektami
 • Tvorba zložitých objektov
 • Operácie s objektami
 • Manipulácia s textom
 • Efekty
 • Ukážka a tvorba loga
 • Pokročilá grafická tvorba

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy grafiky, video

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Počítačový grafik:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Počítačový grafik

Pečať finančnej stability