Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz .NET Framework - práca s databázami

Kurz .NET Framework - práca s databázami

Kurz .NET Framework – práca s databázami je určený pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s programovaním v platforme .NET a chcú svoje vedomosti rozšíriť v oblasti práce s databázami.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy programovania vo VB.NET (C#), prípadne v inom jazyku.

Termíny kurzov .NET Framework - práca s databázami
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
15.02.2018
- 16.02.2018

12.04.2018
- 13.04.2018

07.06.2018
- 08.06.2018

02.08.2018
- 03.08.2018

27.09.2018
- 28.09.2018

22.11.2018
- 23.11.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
10.02.2018
- 11.02.2018

17.03.2018
- 18.03.2018

21.04.2018
- 22.04.2018

Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH

Osnova školenia .NET Framework - práca s databázami

  Princípy práce s databázou

 • architektúra ADO.NET a použitie .NET providerov
 • práca v prostredí napojenom na dátový zdroj
 • práca v prostredí odpojenom od zdroja dát
 • Objekt Connection

 • objekt Connection a nastavenie ConnectionString
 • ukladanie ConnectionString v konfiguračnom súbore
 • zachytávanie udalostí objektu Connection
 • zachytávanie výnimiek SqlException
 • connection Pooling
 • použitie ConnectionStringBuilderu a ochrana proti ConnectionString injection
 • Objekt Command

 • objekt Command a spúšťanie dotazov
 • získavanie, aktualizácia a mazanie dát pomocou objektu Command
 • práca s parametrami a uloženými procedúrami
 • Práca s údajmi

 • objekt SqlDataReader a jeho použitie
 • použitie BulkCopy
 • asynchrónna komunikácia s databázou
 • Transakcie

 • čo je to transakcia
 • lokálne a distribuované transakcie
 • izolácia transakcií
 • Práca s ovládacími prvkami

 • použitie objektu DataSet
 • použitie objektov DataAdapter a tableAdapter
 • definícia tabuliek a relácií v DataSete
 • modifikácia dát v DataSete a uloženie údajov na dátový zdroj
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu .NET Framework – práca s databázami účastníci budú vedieť za pomoci ADO.NET získavať dáta z dátových zdrojov. Taktiež budú vedieť upravovať údaje v databáze aj s využitím transakcií.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz .NET Framework - práca s databázami:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu .NET Framework - práca s databázami

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy