Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz .NET Framework - práca s databázami

Kurz .NET Framework - práca s databázami

Kurz .NET Framework – práca s databázami je určený pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s programovaním v platforme .NET a chcú svoje vedomosti rozšíriť v oblasti práce s databázami.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy programovania vo VB.NET (C#), prípadne v inom jazyku.

Termíny kurzov .NET Framework - práca s databázami
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
02.07.2020
- 03.07.2020
Bratislava

27.08.2020
- 28.08.2020
Bratislava

22.10.2020
- 23.10.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
01.06.2020
- 03.06.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 08:30 - 13:30
30.05.2020
- 31.05.2020
Bratislava

Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia .NET Framework - práca s databázami

  Princípy práce s databázou

 • architektúra ADO.NET a použitie .NET providerov
 • práca v prostredí napojenom na dátový zdroj
 • práca v prostredí odpojenom od zdroja dát
 • Objekt Connection

 • objekt Connection a nastavenie ConnectionString
 • ukladanie ConnectionString v konfiguračnom súbore
 • zachytávanie udalostí objektu Connection
 • zachytávanie výnimiek SqlException
 • connection Pooling
 • použitie ConnectionStringBuilderu a ochrana proti ConnectionString injection
 • Objekt Command

 • objekt Command a spúšťanie dotazov
 • získavanie, aktualizácia a mazanie dát pomocou objektu Command
 • práca s parametrami a uloženými procedúrami
 • Práca s údajmi

 • objekt SqlDataReader a jeho použitie
 • použitie BulkCopy
 • asynchrónna komunikácia s databázou
 • Transakcie

 • čo je to transakcia
 • lokálne a distribuované transakcie
 • izolácia transakcií
 • Práca s ovládacími prvkami

 • použitie objektu DataSet
 • použitie objektov DataAdapter a tableAdapter
 • definícia tabuliek a relácií v DataSete
 • modifikácia dát v DataSete a uloženie údajov na dátový zdroj
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu .NET Framework – práca s databázami účastníci budú vedieť za pomoci ADO.NET získavať dáta z dátových zdrojov. Taktiež budú vedieť upravovať údaje v databáze aj s využitím transakcií.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie .NET, C++

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz .NET Framework - práca s databázami:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu .NET Framework - práca s databázami

Pečať finančnej stability