Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Manažment zmeny

Kurz Manažment zmeny

Predstaviť základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia zmien v organizáciách. Predstaviť techniky využívané pri plánovaní zmien. Poskytnúť poznatky z psychológie, ktoré napomáhajú pri efektívnom a úspešnom riadení zmeny.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Manažment zmeny
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
11.06.2020
- 12.06.2020
Bratislava

06.08.2020
- 07.08.2020
Bratislava

01.10.2020
- 02.10.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 08:30 - 13:30
06.06.2020
- 07.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Manažment zmeny
 • História manažmentu zmeny
 • Potreba zmeny a vyvolanie potreby naliehavosti
 • Faktory úspešnej zmeny
 • Úloha misie, vízie a stratégie zmeny
 • Roly v priebehu zmien
 • Cyklus prežívania zmeny a rola manažéra zmeny v jednotlivých fázach
 • Príčiny odporu ku zmenám
 • Možnosti prekonávania odporu k zmene
 • Riadenie zmeny z pohľadu psychológie
 • Metódy riadenia zmien v organizáciách
 • Riešenie prípadových štúdií

Výstupné vedomosti: Absolvent programu nadobudne základné vedomosti týkajúce sa procesu riadenia zmeny. Taktiež získa skúsenosti s využívaním techník pri plánovaní a realizácii zmenového procesu v organizácii. Dokáže vnímať pozície jednotlivých stakeholderov v procese a ich možnosti spolupráce. Naučí sa používať techniky k efektívnemu people manažmentu. Prakticky si vyskúša riešiť prípadové štúdie reálnych situácií v rôznych organizáciách.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Manažment zmeny:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Manažment zmeny

Pečať finančnej stability