Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Koučing a mentoring

Kurz Koučing a mentoring

Kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť viesť koučingové rozhovory a mentoringové sedenia.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Koučing a mentoring
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
02.06.2020
- 02.06.2020
Bratislava

28.07.2020
- 28.07.2020
Bratislava

22.09.2020
- 22.09.2020
Bratislava

Večerné kurzyVečerné kurzy (2 dni): 16:30 - 19:30
01.06.2020
- 02.06.2020
Bratislava

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 08:30 - 13:30
20.06.2020
- 20.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Koučing a mentoring
 • Koučovanie ako prístup, filozofia koučovania, prednosti a medze použitia, predpoklady, princípy, praktické postupy pri koučovaní
 • Koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí – zvyšuje výkonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • Techniky koučovania – ako stanovíme ciele pre koučing, aké otázky kouč kladie, aby proces viedol k žiaducemu cieľu, fázy koučovania, tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART
 • GROW koncepcia koučing
 • Systemický koučing
 • Solution Focused Coaching
 • Sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
 • Komunikačné zručnosti dôležité pre koučovanie – počúvanie, kladenie otázok
 • Budovanie dôvery medzi koučom a koučovaným
 • Jasné definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov v koučingovom sedení aj v celkovom osobnostnom raste
 • Kreativita a rozvíjanie kreativity v koučingovom procese
 • Hľadanie silných stránok v práci a osobnosti koučovaného
 • Vlastnosti dobrého kouča
 • Osobnostný rozvoj kouča
 • Hlavné oblasti aplikácie koučovania v praxi manažéra
 • Využitie koučingových prinícpov v bežnom živote
 • Techniky zvládania problémových situácií, do ktorých sa manažér- kouč môže dostať
 • Rolové hry a nácviky koučingových sedení
 • Mentoring a jeho miesto medzi rozvojovými nástrojmi
 • Zavedenie procesu mentoringu do firmy
 • Ako sa pripraviť na rolu mentora aj mentorovaného
 • Štruktúra mentoringového sedenia

Výstupné vedomosti: Cieľom kurzu je nacvičiť si vedenie koučingového rozhovoru, získanie podrobnej spätnej väzby na vedenie koučingového rozhovoru. Identifikovanie silných a slabých stránok pri vedení koučingu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Koučing a mentoring :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Koučing a mentoring

Pečať finančnej stability