Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz jQuery - základy

Kurz jQuery - základy

Kurz jQuery - základy je vhodný pre záujemcov, ktorí už dôkladne poznajú jazyky HTML a CSS a chcú na svoje stránky pridať dynamické prvky vytvorené v JavaScripte s využitím frameworku jQuery.

Minimálne vstupné vedomosti: HTML, CSS

Termíny kurzov jQuery - základy
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
28.06.2018
- 29.06.2018

09.08.2018
- 10.08.2018

20.09.2018
- 21.09.2018

25.10.2018
- 26.10.2018

13.12.2018
- 14.12.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
09.07.2018
- 11.07.2018

13.08.2018
- 15.08.2018

17.09.2018
- 19.09.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
23.06.2018
- 24.06.2018

28.07.2018
- 29.07.2018

25.08.2018
- 26.08.2018

06.10.2018
- 07.10.2018

Cena kurzu: 160.00 / 192.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia jQuery - základy

  Úvod

 • Zopakovanie tried a identifikátorov v CSS
 • Základy JavaScriptu – premenné, funkcie, dátové typy
 • Objekty v JavaScripte
 • DOM – Document Object Model
 • Ako jQuery funguje
 • Spustenie kódu po príprave DOM – udalosť ready
 • Usporiadanie kódu do funkcií
 • Selektory

 • Vyberanie jedného alebo viacerých HTML elementov
 • Vyberanie podľa tried, id, predkov, potomkov atď.
 • Zoskupenie selektorov
 • Zložitejšie hierarchické selektory
 • Atribúty, prechádzanie DOM
 • Manipulácia

 • Zmena CSS v HTML elemente
 • Zmena atribútov v HTML elemente
 • Pridanie a ubratie HTML elementov z DOM
 • Menenie obsahu časti stránky (obrázok, text) bez spojenia so serverom
 • Efekty

 • Efekty – slide, show, hide, animate
 • Zoskupenie efektov za sebou – queue
 • Efektné animované menu
 • Udalosti

 • Udalosti vyvolané myšou a klávesnicou – hover, click, keydown atď.
 • Udalosti vyvolané v okne prehliadača
 • Nastavenie spustenia kódu pri udalosti
 • Premenná this
 • Zmena štandardného správania HTML príkazu - eventPreventDefault

Výstupné vedomosti: Záujemcovia kurzu jQuery - základy budú vedieť na www stránku doplniť animácie, vlastné udalosti vyvolané kliknutím myši, stlačením klávesu a porozumejú základom frameworku jQuery.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia jQuery - základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Tvorba www stránok

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz jQuery - základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu jQuery - základy

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy