Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Java programovanie relačných databáz

Kurz Java programovanie relačných databáz

Kurz Java programovanie relačných databáz je určený programátorom, ktorí sa chcú naučiť programovať relačné databázy v jazyku Java. Na kurze sa pracuje s vývojovým prostredím NetBeans a databázami Derby a H2.

Minimálne vstupné vedomosti: Minimálne vstupné vedomosti: základy programovania v jazyku Java. Pred školením sa odporúča absolvovanie modulu Java základy jazyka.

Termíny kurzov Java programovanie relačných databáz
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
24.10.2019
- 25.10.2019
Bratislava

19.12.2019
- 20.12.2019
Bratislava

27.02.2020
- 28.02.2020
Bratislava

23.04.2020
- 24.04.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
30.09.2019
- 02.10.2019
Bratislava

04.11.2019
- 06.11.2019
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy: 8:30 - 13:30
28.09.2019
- 27.09.2019
Bratislava

02.11.2019
- 01.11.2019
Bratislava

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Java programovanie relačných databáz

  Základy jazyka SQL

 • DDL a DML
 • triedenie záznamov a spájanie tabuliek
 • JDBC

 • vytvorenie databázového pripojenia
 • tvorba dotazov a modifikačných príkazov
 • získavanie a processing výsledkov
 • transakcie
 • Dátové zdroje a akumulácia spojení (connection pooling)

 • DriverManager a DataSource
 • HikariCP
 • Klasická webová a Spring aplikácia
 • Spring JdbcTemplate

 • výhody JdbcTemplate
 • dotazovanie pomocou queryForObject a queryForList
 • mapping pomocou RowMapper, BeanPropertyRowMapper
 • Spring aplikácia využívajúca JdbcTemplate
 • Jazyk Groovy

 • CRUD operácie pomocou Groovy
 • DataSet
 • MyBatis

 • konfigurácia MyBatis
 • dynamické SQL
 • webová aplikácia s MyBatis
 • Hibernate

 • princípy objektovo-relačného mapovania (ORM)
 • konfigurácia persistenčnej jednotky
 • tvorba entít
 • one-to-one, one-to-many, many-to-many asociácie

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Java programovanie relačných databáz:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Java programovanie relačných databáz

Pečať finančnej stability