Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Java programovanie relačných databáz

Kurz Java programovanie relačných databáz

Kurz Java programovanie relačných databáz je určený programátorom, ktorí sa chcú naučiť programovať relačné databázy v jazyku Java. Na kurze sa pracuje s vývojovým prostredím NetBeans a databázami Derby a H2.

Minimálne vstupné vedomosti: Minimálne vstupné vedomosti: základy programovania v jazyku Java. Pred školením sa odporúča absolvovanie modulu Java základy jazyka.

Termíny kurzov Java programovanie relačných databáz
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni)
03.06.2021
- 04.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

29.07.2021
- 30.07.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

23.09.2021
- 24.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.11.2021
- 19.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni) -10% *
10.05.2021
- 12.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

14.06.2021
- 16.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy
24.04.2021
- 23.04.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

29.05.2021
- 28.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Java programovanie relačných databáz

  Základy jazyka SQL

 • DDL a DML
 • triedenie záznamov a spájanie tabuliek
 • JDBC

 • vytvorenie databázového pripojenia
 • tvorba dotazov a modifikačných príkazov
 • získavanie a processing výsledkov
 • transakcie
 • Dátové zdroje a akumulácia spojení (connection pooling)

 • DriverManager a DataSource
 • HikariCP
 • Klasická webová a Spring aplikácia
 • Spring JdbcTemplate

 • výhody JdbcTemplate
 • dotazovanie pomocou queryForObject a queryForList
 • mapping pomocou RowMapper, BeanPropertyRowMapper
 • Spring aplikácia využívajúca JdbcTemplate
 • Jazyk Groovy

 • CRUD operácie pomocou Groovy
 • DataSet
 • MyBatis

 • konfigurácia MyBatis
 • dynamické SQL
 • webová aplikácia s MyBatis
 • Hibernate

 • princípy objektovo-relačného mapovania (ORM)
 • konfigurácia persistenčnej jednotky
 • tvorba entít
 • one-to-one, one-to-many, many-to-many asociácie

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Java programovanie relačných databáz:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Java programovanie relačných databáz

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability