Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Grafik - Designer, DTP - akciový balík!

Kurz Grafik - Designer, DTP - akciový balík!

Počítačový kurz Grafik - Designer, printová grafika – DTP je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať programové vybavenie Adobe Photoshop. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom.

Termíny kurzov Grafik - Designer, DTP - akciový balík!
Denné kurzy (5 dní): 9:00 - 15:00
21.01.2019
- 25.01.2019

18.02.2019
- 22.02.2019

18.03.2019
- 22.03.2019

15.04.2019
- 19.04.2019

13.05.2019
- 17.05.2019

10.06.2019
- 14.06.2019

08.07.2019
- 12.07.2019

05.08.2019
- 09.08.2019

Večerné kurzy (8 dní): 16:30 - 19:30
07.01.2019
- 14.01.2019

11.02.2019
- 18.02.2019

25.03.2019
- 01.04.2019

23.04.2019
- 30.04.2019

Víkendové kurzy (5 dní): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 26.12.2018

26.01.2019
- 30.01.2019

02.03.2019
- 06.03.2019

06.04.2019
- 10.04.2019

Cena kurzu: 399.00 / 478.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Grafik - Designer, DTP - akciový balík!

  Adobe Photoshop

 • štruktúra, základné pojmy
 • prostredie - popis obrazovky
 • práca s menu, spôsob zadávania príkazov
 • práca so súbormi, základné funkcie
 • bitová mapa – farebnosť obrázkov
 • formáty obrazových súborov
 • počítačová grafika, farebné modely
 • výber a selekcia
 • kanály, selekcie, vrstvy a masky
 • filtre a efekty
 • import vektorovej grafiky, vstupné a výstupné formáty
 • Oboznámenie sa s programom a vektorovou grafikou Adobe Illustrator

 • nástroje na kreslenie a vytváranie objektov
 • Množinové operácie medzi objektmi

 • zoskupovanie objektov
 • editovanie objektov
 • tvorba novinovej stránky
 • používanie vrstiev na zjednodušenie a urýchlenie práce
 • práca s textom
 • deformácia a modifikácia textu
 • textové efekty
 • prevedenie textu na krivkové objekty
 • tvorba pozvánky, vizitky
 • tvorba firemných log, obkresľovanie bitmapy
 • import a export z iných programov, spolupráca s aplikáciou Adobe Photoshop
 • Tvorba grafiky pre internetové stránky

 • používanie filtrov na tvorbu zaujímavých efektov
 • konečný výstup na tlačiarni
 • Úvod-Oboznámenie sa s programom a vektorovou grafikou Adobe InDesign

 • základné funkcie softvéru
 • popis pracovnej plochy a nástrojov
 • menu a funkcie
 • práca s dokumentom
 • Práca s textom v

 • Adobe InDesign

 • textové bloky a ich vlastnosti
 • zreťazenie textu
 • formátovanie textu
 • Práca s grafikou

 • grafické objekty
 • efekty
 • práca s textom a grafikou
 • spájanie
 • kombinácie
 • tabuľky
 • vytvorenie
 • formátovanie
 • Vytvorenie a použitie vzorovej stránky

 • automatické číslovanie v programe Adobe InDesign
 • vytvorenie knihy a obsahu
 • finálny výstup
 • predtlačová príprava
 • export dokumentov
 • výstup z programu vo formáte PDF
 • diskusia
 • záver

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy grafiky, video

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Grafik - Designer, DTP - akciový balík!:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Grafik - Designer, DTP - akciový balík!

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy