Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz GDPR pre malé a stredné firmy

Kurz GDPR pre malé a stredné firmy

Téma GDPR je rozsiahla a na to, aby ju firma úspešne uviedla do praxe, je potrebný individuálny prístup.Preto je žiadúce, aby sa každý podnikateľ, ktorý spracováva osobné údaje alebo prichádza s nimi do styku, naozaj venoval téme GDPR. Prednášajúci je skúsený človek z praxe, ktorý Vám ujasní danú problematiku, a taktiež sa môžete tešiť na individuálny prístup.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov GDPR pre malé a stredné firmy
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 120.00 / 144.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia GDPR pre malé a stredné firmy
  • prečo vzniklo GDPR?
  • koho a čoho sa týka?
  • ohlasovacia povinnosť, sankcie
  • profilovanie, pseudonymizácia
  • posúdenie vplyvu
  • technické zabezpečenie
  • vzorové príklady implementácie GDPR z praxe
  • postup nahlasovania incidentov

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Obchodné školenia

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz GDPR pre malé a stredné firmy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu GDPR pre malé a stredné firmy

Pečať finančnej stability